סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.
Tuesday, 1.5.18 (Your local time)
Israel

The auction has ended

LOT 20:

ספר "למודי חמד"-חתימת הרשל"צ רבי יעקב שאול אלישר בעל ה'יש"א ברכה' זצ"ל.

Start price:
$ 100
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

ספר "למודי חמד" למודים ותפלות לכל ימי חג הסכות ולקוטים יקרים מספרי קודש בעלי הקבלה, סדר האושפיזין, והנענועים, ההקפות והושענות. בודפעסט 1894.

העותק של הגאון הראשון לציון הרב יעקב שאול אלישר בעל ה'ישא ברכה'. בשער הספר נכתב "זה הספר הוא שלי ע"ה יש"א ברכה קבלתי אותו במתנה מאת הבחור ונחמד אהרן בן הרוש י"ץ". הגאון רבי יעקב שאול אלישר: תקע"ז - תרס"ו, מגדולי חכמי ירושלים, משנת תרנ"ג הראשון לציון - חכם באשי בירושלים. גאון מופלג. חיבר ספרים רבים ביניהם שו"ת 'ישא ברכה', 'עולת איש', 'ישא איש', 'איש אמונים' ועוד. מצב כללי טוב, כריכה מקורית מנותקת.