מכירה מקוונת מס' 2 - ספרי קודש, עותקים מיוחסים, חסידות, ציונות וארץ ישראל, חפצים.
6.5.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מזור 6, ירושלים
מכירה עם כרוז, ללא אולם.
המכירה הסתיימה

פריט 30:

שבילי עולם – ווארשא, תרי"ז – חתימות והגהות האחים הגאונים רבי יהודה ליב ורבי ישכר בעריש גרויברט אב"ד בנדין

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 80
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


שבילי עולם, תכונת אפריקה, ימיה ונהרותיה, מנהגי ממשלתה, חכמתה וידעתה" מאת שמשון בלאך. ווארשא, תרי"ז.


בדפי הפורזץ רישומים שונים, ביניהם שירים ודברי מליצה. כולל רישום הקדשה בכתב ידו של רבי יהודה גרויברט אל אחיו " אהובי ידידי מאוד, אבקשך שתשלח לי ספר גבעת שאול. המחבר הנ"ל גדול בתורה וביראה ואנכי הכרתיו היטיב ובנתי וצרפתי לבבו אשר הנהו כסף נבחר. כה דברי אחיך הנכסף לראות פני הדרתו. יהודא בן... גריאבארט". חותמת הגאון רבי ישכר בעריש גרויברט אב"ד בנדין.

בין הדפים שני הערות ארוכות בכתב יד.

רבי ישכר בריש גרויברט (תר"ד-תרע"ד) מגודלי רבני פולין, בצעירותו למד אצל בעל ה"ישועות מלכו" מקוטנא, מאז התבלט כארי שבחבורה ותלמיד חכם מובהק. נתבקש מאת כמה קהילות לבוא ולכהן כרב ומנהיג. בן כ"ד שנה החל לכהן ברבנות. לימים כיהן כאב"ד בנדין, עד לפטירתו. התכתב עם גדולי ישראל בהלכה בשאלות שעלו על הפרק ביניהם רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא המהרש"ם מברזאן ועוד. דברי תורתו נדפסו בספר "דברי יששכר".

רבי יהודה ליב גרויברט (תרכ"ב-תרח"ץ). בן כ"ב שנה נתמנה כרב ביאנוב. בשנת תרמ"ח עבר לכהן במאקוב. בשנת תרס"א כיהן כרב בסטאשוב. בשנת תרס"ט עמד בראש אסיפת הרבנים בווארשא. מחבר שו"ת חבלים בנעימים ועוד.

קח דף. מצב טוב. שער הראשי חסר. כריכה קדמית מנותקת.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא