מכירה מקוונת מס' 2 - ספרי קודש, עותקים מיוחסים, חסידות, ציונות וארץ ישראל, חפצים.
6.5.18
ישראל
 מזור 6, ירושלים
מכירה עם כרוז, ללא אולם.
המכירה הסתיימה

פריט 40:

אוסף [8] ספרים עם חתימות רבנים – רישומים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $130
מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:


א. חידושי בבא בתרא, מאת רבינו יוסף בן מיגאש. למברג, תקס"ט.

רישומים וחתימות שונות: חתימת הגאון רבי דוד בוכהיים – משנת תקפ"ב כיהן כדיין בגויטיין, לאחר מכן בשנת תקפ"ח אב"ד היינץ, בשנת תקצ"ג אב"ד אונגריש בראד. מתחתיה חתימה "אחרי מות הרב הנ"ל בא לידיד מיכאליעזר הכהן". חתימה נוספת " הק' יחיאל מיכל קאהן מק"ק באניהאד תרפ"ט. בדף הפורזץ רישום ארוך חתום " איציק שמואל שליזינגער". בדף נב הגהה קצרה בכתב יד.

ב. שו"ת בית אפרים, לרבי אפרים זלמן מרגליות. למברג, תקע"ח. מהדורה ראשונה. דפים ירוקים. עותק חסר שמונה דפים בסוף הספר. מצב טוב מאוד.
בשער הספר חתימה "ישראל אשר חרא"ז תרמ"ג...." בספר הערה בכתב יד.

ג. מהרש"א חידושי הלכות. חלק ראשון, ווין, תקע"ד.
בדף הפורזץ רישום על קבלת הספר עם חתימה משנת תקפ"ח. רישומים נוספים.

ד. חמש שיטות להרשב"א, חלק ראשון, על מסכתות יבמות, נדרים, בבא קמא. פראג, תקס"ח.
בשער הספר חתימה עתיקה וחותמת.

ה. פרי מגדים, על שולחן ערוך יורה דעה. זולקאוו, תר"ח.
בשער הספר חתימה " שמואל דוד סגל טויבער מפ"ב".

ו. טור יורה דעה. ווארשא, תרכ"ו. בספר חתימות וחותמות רבי " מאיר דוד בן לא"א הרה מארי"ל זצ"לל"ה גינצבורג". כריכת עור מקורית עם פגמים בשדרה.

ז. חכמת שלמה, מהרש"ל. על מסכת כתובות. ווין, תקע"ב.
בשער הספר חתימה "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני חיי' סגל".

ח. טיב גיטין, חיבור על בית שמואל בהלכות גיטין, שמות הגיטין, מאת רבי אפרים מרגליות. ווילנא, תר"ט.
בספר רישום מעזבון הרבי הר' אשר ז"ל..." בשער הספר חתימה "אשר ליעמן [?]" חותמות רבי דוב אריה להמן מסט לואיס. חותמות בית מדרש האר"י ז"ל בצפת.

גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב. האוסף נמכר כמות שהוא.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא