מכירה מקוונת מס' 2 - ספרי קודש, עותקים מיוחסים, חסידות, ציונות וארץ ישראל, חפצים.
6.5.18
ישראל
 מזור 6, ירושלים
מכירה עם כרוז, ללא אולם.
המכירה הסתיימה

פריט 47:

ספרי ערוך השולחן – חלקם מהדורות ראשונות – הערות בכתב יד רבי בן ציון ועזל אב"ד טורדא.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $150
מחיר פתיחה:
$ 150
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים
תגיות:


א. ערוך השולחן, על אורח חיים, חלק ראשון, פיעטרקוב, תרס"ג. מהדורה ראשונה.


ב. ערוך השולחן, חלק ראשון על חושן משפט, מסימן א עד סוף סימן קפ"ח. פיעטרקוב, תרס"ו.

ג. ערוך השולחן, על הלכות גיטין, פיעטרקוב, תרס"ה. מהדורה ראשונה.

ד. ערוך השולחן, חלק ראשון-שני. הלכות שחיטה וטריפות. ווארשא, תרס"א.

ה. ערוך השולחן, על הלכות פריה ורביה ואישות. ווארשא, תרע"ב. עם הלכות קידושין, ווארשא, תרע"ב. מהדורה ראשונה.

ו. ערוך השולחן, הלכות נדה ומקוואת. תרס"ד.

ז. ערוך השלחן, הלכות מיאון, יבום וחליצה. פיעטרקוב, תרס"ו. מהדורה ראשונה.

ח. ערוך השולחן, על הלכות פסח, פיעטרקוב, תרס"ז. עם ערוך השולחן הלכות מועדים. מהדורה ראשונה.

בספרים הגהות למדניות בכתב יד הגאון רבי בן ציון ועזל אב"ד טורדא.

סה"כ 11 חלקים. ב – 8 כרכים. מצב כללי טוב-טוב מאוד.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא