Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 23:

העתק רשמי של חוזה שכירות מאוד מעניין בחתימת ר מלכיאל מני ז"ל השופט היהודי הראשון בבית משפט העליון תחת המנדט הבריטי ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

העתק רשמי של חוזה שכירות מאוד מעניין בחתימת ר מלכיאל מני ז"ל השופט היהודי הראשון בבית משפט העליון תחת המנדט הבריטי בא"י, בנש"ק הגאון המהולל הרב אליהו מני זצ"ל
ר יצחק מלכיאל מני ( 1860, חברון – 1932, תל אביב) היה ראשון השופטים היהודים בבית המשפט העליון תחת המנדט הבריטי בארץ ישראל.נולד בחברון, בנו הרביעי של הגאון והמקובל הרב אליהו מני זצ"ל. משנותיו המוקדמות היה תלמיד של אביו בישיבתו בעיר חברון,
בשנת תרס"א (1901) עבר לירושלים ופתח משרד עצמאי לעריכת דין. תחילה היו לקוחותיו אנשי חברון והכפרים הסמוכים, אך תוך זמן קצר נבחר לייצג רבות מהנציגויות הזרות בארץ ישראל ואת ועד הכוללים של האשכנזים בירושלים.שמו וידענותו נפוצו ברחבי האימפריה העות'מאנית. הסולטאן עבדול חמיד השני הציע למנותו לשופט, אך מני דחה את הצעתו. לאחר מכן נבחר על ידי הסולטאן לייצגו בכל הנוגע להגנה על אדמותיו ("ג'יפטליק"). מינויו נתמך על ידי הרב הראשי לטורקיה ומושל ירושלים, למורת רוחם של אנשי דת מוסלמיים.
לאחר כיבוש ארץ ישראל בידי הבריטים, ובתקופת השלטון הצבאי הבריטי, מונה בשנת 1918 לבית הדין העליון של הממשלה המנדטורית. בתחילת 1922 עבר מבחירה לכהן עד שנת 1929 כשופט בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו. בשנותיו בתל אביב ייעץ לרבנות הראשית.לאחר פרישתו לגמלאות התכבד בתואר הכבוד OBE מטעם הממשלה הבריטית.א
אביו המקובל רבי אליהו סלימן מני (תקע"ח-תרנ"ט) מגאוני בבל ורבה של חברון. גאון בתורת הנסתר. חיבר ספרים רבים רובם בתורת הקבלה, מהם: מזכיר שלום, ברכת אליהו ועוד רבים. כונה "ארי עלה מבבל", קשרי לימוד וידידות היו לו עם רבי יוסף חיים בעל בן איש חי.


catalog
  Previous item
Next item