Auction 1 ספרי חסידות מהדורות ראשונות, מכתבים וכתבי יד מגדולי האדמורים והרבנים.

By Tiferet Auctions

Thursday, 31.5.18 , מתחם ביזמקס רחוב הצבי 15 ירושלים בנין בזק. .Hatzvi Street, Jerusalem
The auction has ended

LOT 14:

ליקוטי אמרים- תניא, עם הקדשה בכתב יד לרבי מנחם הכהן בהוקרה לחיזוק היהדות בתוככי צה"ל' מהדורה, מיניאטורית, ברוקלין ...

Start price:
$ 100
Estimated price:
$770
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
31/05/2018 at Tiferet Auctions

ליקוטי אמרים- תניא, עם הקדשה בכתב יד לרבי מנחם הכהן בהוקרה לחיזוק היהדות בתוככי צה"ל' מהדורה, מיניאטורית, ברוקלין ניו יארק תשי"ד - 1954

ספר ליקוטי אמרים תניא, ניו יארק תשי"ד - 1954, עם הקדשה בכתב יד מאת המחלקה לשירותי דת תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלאבאוויטש.

הספר העונק כאות הוקרה לרבי מנחם הכהן, מאת רבי יהודה לייב זלמנוב ששירת אז כרב צבאי בצה"ל, ומגדולי חסידי חב"ד. 


וזה לשון ההקדשה: כ' טבת תשט"ז, 'שי לעורך מחניים מר מנחם הכהן ש"י לאות היצטיינות עבור מסירותו לחיזוק היהדות בתוככי שורות צ.ה.ל ובפרט התעסקותו בהפצת המעיינות חוצה באמצעות השבעון, מוגש בהוקרה והרעצה מאת המחלקה למשרתים בצבא ה'מרכז לעניני חינוך' תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלאבאוויטש נמסר ע"י לייב זלמנוב'.


הרב מנחם הכהן נולד בעיר העתיקה בירושלים, ולמד בתלמוד תורה 'עץ החיים', ואח"כ בישיבת חברון.

הוא התגייס לצבא בשנת תשי"א - 1951, ושירת כעורך פרסומי של הרבנות הצבאית, וכן כרב צבאי בחיל הים.

בהמשך דרכו שימש כעורך העיתון הצבאי 'מחניים', כתב העת של הרבנות הצבאית. שימש גם כעוזרו של הרב גורן ועמד לצידו בעת שחרור ירושלים, הכותל המערבי, ומערת המכפלה.
בהמשך עבד גם במישור הפוליטי בהיותו יו"ר 'העובד הדתי' (1969), לאחר מכן כחבר בועדה המרכזת של ההסתדרות (עד 1973), וחבר בכנסת ישראל השמינית, התשיעית והעשירית עד שנת 1988.

 מצב מצוין, רט"ו [215] דפים. 12/8 ס"מ.