Auction 2
Jun 28, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 2:

מחצית השקל הלכות נדה. זיטאמיר. תרל"א(1871). מהדורה ראשונה. בדפוס באקשט.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר מחצית השקל על הלכות נדה. פירוש רחב ונחמד על דברי הש"ך, המחבר, הרמ"א והט"ז. מרבי שמואל קעלין הלוי אב"ד באסקוויץ. "מהדורה ראשונה". זיטאמיר. תרל"א(1871). בדפוס יצחק משה באקשט. 1, א-נ"ו ד'; רובו על נייר לבן. שער ודף אחרון נייר יבש. חותמת בשער של בית מסחר ספרים בדעברצין.

כריכה עתיקה, הספר מנותק מהכריכה. עותק נאה.

הרה"ג רבי שמואל הלוי קֶעלין בעל מחצית השקל אב"ד באסקוויץ, תפ"ד-תקס"ו(1724-1806). מחשובי הרבנים והפוסקים, פרשן התלמוד הבבלי וה"שולחן ערוך". נודע על שם ספרו ה"מחצית השקל". בן הרב נתן נטע הלוי קעלין. משפחתם מיוחסת לרב נתן נטע שפירא מקרקוב, ה"מגלה עמוקות". כבר בגיל עשר כתב חידושי תורה שמצאו חן בעיני הרב המקומי. בנערותו נשלח ללמוד בבוסקוביצה בישיבה שבראשה עמד רבה של העיר, הרב אריה יהודה ליב ב"ר מנחם מנדל. בערך בשנת 1738 הוא נישא לעלקל'ה בתו של רבי משה, בנו של ראש הישיבה, ונותר ללמוד בישיבה זו במשך ששים שנה. אשתו עסקה במסחר זעיר ופירנסה את המשפחה. במשך עשרות שנותיו בישיבה זו, העמיד אלפי תלמידים. הוא סירב במשך השנים להצעות רבנות מקהילות יהודיות חשובות: רבנות פראג (לפני רבי יחזקאל לנדא), רבנות אובן (לפני מהר"ם מינץ), ורבנות פרשבורג (לאחר פטירת מהר"ם ברבי). היה ידוע בתפילותיו המיוחדות ושימש כתובת לרבים לבקשות תפילה לחולים. נודע גם בפרישות מיוחדת והסתפקות במועט, וסופר עליו כי הרבה לצום ולבש תחת בגדיו במשך קרוב לחמישים שנה "שק של שיער" שנועד להעניק הרגשה לא נוחה. הוא הרבה לטרוח בענייני צדקה, ובמיוחד טרח לדאוג לצורכי נישואיהם ומגוריהם של יתומים ויתומות ומשפחות עניים. שיפר את מערכת החינוך התורנית בעירו, על ידי קרן מיוחדת שהקים שנועדה לדאוג לשכר מסודר למלמדים. הוא הקים גם קרן לביקור חולים שדאגה להוצאות לרופאים ותרופות עבור חולי הקהילה ונהג לבקר בעצמו את החולים פעמיים ביום. בצוואתו הורה להניח על קברו מצבה מאבן פשוטה ושלא לכתוב תארים על גבה.                                                                                                                     


catalog
  Previous item
Next item