Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 8:

חומש דברים. סלאוויטא. תקצ"ג. "מהדורה נדירה, אינה בספריה הלאומית". עותק חסר.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $130
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר דברים חלק חמישי מן חמשה חומשי תורה, עם פי' רש"י, בעל הטורים, שפתי חכמים. סלאוויטא. תקצ"ג(1833). בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא. "במקור" קע"ו ד'; בעותק שלפנינו חסר מדף מ"ט עד דף צ"ו כולל וכן דפים ק"ע/ע"א. "מהדורה נדירה" אינה בספריה הלאומית" (בספריה כתוב שראו רק חלק שלישי ויקרא) חלק מהשער בדיו אדום. חתימות בעלות משה במו"ה יעקב בראווער, מבעלזיץ. ללא כריכה, הספר מפורק כמעט לגמרי. מצב גרוע, נזקי עש קשים(תעלות וחורים. חלקו על נייר כחלחל. דפים עבים. .
לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, "נודעת קדושה מיוחדת", ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, י ש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה.                                                                                                              

catalog
  Previous item
Next item