Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 36:

דברי תורה מהאדמו"ר רבי יואל מסטמר. תשט"ז. הדפסות סנסטיל. ב"כ.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

ב"כ של חידושי תורה שנשמעו ממרן הגה"ק אדמו"ר שליט"א מסאטמאר, גאב"ד ירושלים תובב"א "על שולחנו הטהור" בשנת תשט"ז(1956). ב"כ תורה ומועדים. כפי הנראה כל שנת תשט"ז. נדפס ע"י חסידי סאטמאר. ירושלים. תשט"ז(1956). כ"א 1,ק"ע, ב-נ"ט ד'; כ"ב 1, ס-קפ"ג, א-כ"ב, ס"ט-פ"ז, מ"ב-ע"ז ד'; שער נפרד לחומש במדבר. ב"כ במצב טוב מאוד. כריכות מקוריות. בכרך ב' כריכה קדמית ושער מנותקים. האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמר הדברי יואל, תרמ"ז-תשל"ט(1887-1979). בן הקדושת יום טוב מסיגט ואחיו הצעיר של ה"עצי חיים", ממשיך דרך אביו בהנהגת החסידות. היה האדמו"ר הראשון של חסידות סאטמר. מדמויות ההוד של האדמו"רים שנותרו לפליטה לאחר השואה. נודע בגדלותו כגאון עצום ומופלא בכל חלקי התורה, כבר לפני השואה, וכבר כשהיה בן שבע עשרה ונפטר אביו, משך את תשומת לב החסידים שהחלו להתרכז סביבו מאז. הנהיג עדה וכיהן כרב בקהילות חשובות למעלה משבעים שנה. ניצל בדרכים מופלאות מהשואה, עלה ארצה ולאחר מכן היגר לארצות הברית והיה ממקימי העולם החסידי שם. ובעיקר הקים מעפר את חסידות סאטמר לאחר השואה ובנה קהלה מפוארת בארה"ב ובירושלים. הקים את עטרת החסידות שאבדה את רוב בניה בשואה והפריח את השממה הרוחנית בקרב הניצולים, פעל ללא ליאות להקמת מוסדות תורה ותפילה ולשיקום היהדות אחר חורבן אירופה. נודע בשיטתו הקנאית וחסרת הפשרות כנגד הציונות וכל מוסדות השלטון החילוני בארץ ישראל מחבר הספרים 'ויואל משה', 'אמרי יואל', 'דברי יואל', ועוד. שימש גם כנשיא העדה החרדית בירושלים

catalog
  Previous item
Next item