Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 37:

מהדורות ראשונות. עצי חיים שו"ת ב"ח, ומועדים. מהאדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

2 ספרים עצי חיים,
1 שו"ת עצי חיים על ד"ח שו"ע וח"ב הלכות מקוואות, מהאדמו"ר רבי חיים צבי טיילבוים אב"ד סיגעט. הודפס בהשתדלות תלמיד המחבר מו"ה יוסף חיים אדלר. מהדורה ראשונה. ח"א. סיגעט. תרצ"ט(1939). בדפוס אברהם קויפמאן. 3, קל"ג ד'; דפים 2/3 הקדמת ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים בן המחבר. כולל מפתחות לכל חלק. ח"ב. סיגעט כנ"ל. 3, ד-ל"א ד'; ד' כ"ח מלוכלך בבוץ. כריכה מקורית מקולפת בחלקה. שדרה מתחילה להתפרק. מצב טוב מאוד. נייר מעט יבש. מעט דפים מלוכלכים.
2 עצי חיים מועדים מהרה"ק האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגעט. מהדורה ראשונה. סיגעט. תרצ"ד(1934). בדפוס א. קויפמאן וזאהנע. 3, ב-קנ"ח ד'; דפים קנ"ז/ח סוגיא דהמוציא תפילין. ד' 2 הקדמת בן המחבר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים. מצב בינוני. נייר יבש ושביר. דפים רבים מנותקים. חלק מהדפים קרעים וחסרים בשוליים. "כרוך איתו" ספר קרן לדוד, מועדים ח"א מהרה"ג ר' אליעזר דוד גרינוולד אב"ד צעהלים, ווישווא וסאטמר. "מהדורה ראשונה". יו"ל ע"י חברת כנסת בני דוד תלמידי המחבר. סאטמאר. תרצ"ד(1934). בדפוס מאיר ליב הירש. 4, ב-פ"ד, 2 ד'; מאחורי השער חותמת חברת כנסת בני דוד. דפים 2/3 הקדמת אחיין המחבר ר' יוסף גרינוואלד. דפים אחרונים רשימת חותמים חלקם הגדול מתלמידי המחבר. מצב בינוני-טוב. נייר יבש ושביר.
האדמו"ר הקדוש רבי חיים צבי טייטלבוים בעל 'עצי חיים' בן הרה"ק בעל 'קדושת יום טוב' בן הרה"ק בעל 'ייטב לב' חתן רבי שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט בן הדברי חיים מצאנז, גאון מופלג ואמרו עליו שלא שכח דבר מתלמודו, מגדולי האדמורי"ם בדורו וממנהיגי מדינתו, העמיד תלמידים למאות והמונים נהרו לפתחו. בן כ"ד התמנה לאדמו"ר והנהיג בחכמה ותבונה את אלפי חסידיו, נפטר משטף דם פתאומי בהיותו בן ארבעים ושש בשנת תרפ"ו. דברים מאלפים אודות כתיבת תשובותיו מספר בנו הרה"ק רבי יקותיאל יהודה הי"ד בהקדמת שו"ת עצי חיים. זה לשונו: כי כידוע הי' עמלו בתורה עד להפליא גודל תשוקתו ויגיעתו ושקידתו עד אין חקר כי גם בעת שהי' האדם יכול לjשוב שלבו מופנה לדברי רשות אבל לבסוף כאשר גמר דבריו הוברר הדבר למפרע שגם עת דבוריו בעניני חול הי' לבו פנוי לקודש כי במשך העת שדיבר דברי הרשות, במצפון לבו ומחשבתו הי' חושב איזה ענין עמוק לפרק ולתרץ איזה קושי' חמורה או בירר וליבן איזה הלכה אשר נשאל ביום ההוא מאת שואליו ונתברר זאת כי הרבה פעמים אחר גמר השיחה הנאה נכנס תיכף תוך כדי דיבור חדרו ונטל הנייר וכתב בעט ברזל ועופרת בספר זכרון לפניו כל הני מילי מעליותא שנפל בדמיונו במשך העת שדיבר עם אוהביו ודופקי דלתותיו. ספריו; שו"ת עצי חיים, עצי חיים עה"ת ומועדים, הל' מקוואות ועל מ' גיטין הרה"ג רבי אליעזר דוד גרינוולד תרכ"ז-תרפ"ח(1867-1928). שימש כרב וראש ישיבה בערים צעהלים, אויבר-וישובה (וישובה עילית) וסאטמר שבטרנסילבניה. ידוע על שום ספרו "קרן לדוד". אחיו של הרב משה גרינוולד, בעל "ערוגת הבושם". נולד בטשארנא (csorna) שבהונגריה לרב עמרם גרינוולד, בנו של הרב יוסף גרינוולד, אב"ד צ'צוביץ. בצעירותו למד אצל אחיו בעל "ערוגת הבושם" ונחשב תלמידו המובהק. זמן קצר למד גם אצל הרב שמואל ארנפלד, בעל "חתן סופר". בשנת תרמ"ט נישא לבתו של יעקב רפפורט מברדיוב. לאחר נישואיו ישב במשך כחמש שנים בברדיוב, שם ייסד ישיבה ועמד בראשה במשך כל תקופת מגוריו בעיר. בתחילת שנת תרס"ז (1906) נבחר לרב הקהילה היהודית בעיר צֶהלים, וגם בה עמד בראשות ישיבה גדולה. בשנת תרע"ב (1912) עבר לכהן כרבה של אויבר-וישובה, ועמד בראשות ישיבה שמנתה מאות תלמידים. בשנת תרפ"א (1921) נבחר לרבה של קהילת סאטמר, ובמקביל לרבנותו עמד בראש ישיבה מקומית שהייתה הגדולה ביותר בטרנסילבניה. היה מגדולי התורה המפורסמים בתקופתו והעמיד תלמידים רבים, בהם רבנים וגדולי תורה ידועים בטרנסילבניה ובהונגריה. ספריו; שו"ת קרן לדוד, קרן לדוד עה"ת ומועדים ופירוש על הגש"פ.                                                                                                                                 

catalog
  Previous item
Next item