Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 39:

דברי תורה מאדמור"י בעלז, הדפסת סטנסיל. אינם במפעל הביבליוגרפיה. 6 כרכים

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

דברי תורה מאדמור"י בעלז, הדפסת סטנסיל. אינם במפעל הביבליוגרפיה. 6 כרכים
3 ספרי לקוטי אמרים טהורים מאדמור"י בעלז.
1 אמרי קודש שיצאו מפום ממלל רברבן קודש הקודשים וכו' כ"ק מרן מהר"י(רבי יהושע)זלה"ה ע"י המלקט והמסדר ישראל קלפהולץ. "לפי הקפדת רבותינו ז"ל לא להדפיס". ח"א. בראשית, שמות, ויקרא. ק"ג ד'; ח"ב. במדבר, דברים, מועדים ולקוטים. 2, ק"ו-ר"ב ד';
האדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלז תקפ"ה-תרנ"ד(1825–1894). האדמו"ר השני בשושלת בעלז שמקורה בגליציה המזרחית. מכונה בחסידות בעלז "האדמו"ר האמצעי" ("דער מיטעלער רב").עם פטירת אביו, למרות היותו צעיר הבנים, הוכתר כרב העיירה בעלזא וכרבם ומנהיגם של רבבות חסידי בעלזא ברחבי אירופה והעולם כולו. כיהן באדמו"רות קרוב לארבעים שנים, עד לפטירתו. היה פעיל ביותר בענייני הכלל ונחשב לאחד מגדולי המנהיגים החסידיים באירופה בדורו. בימיו הפכה חסידות בעלזא לאחת החסידויות הגדולות. תלמיד חכם גדול, אדם חריף ושנון, כריזמטי ובעל כושר מנהיגות, ואנשים הוקסמו מאישיותו המיוחדת במינה. שמו יצא לו גם כפועל ישועות בקרב הארץ, ואלפים נהרו אליו להתברך מפיו ולהוושע.
2 אמרי קודש כנ"ל כ"ק מרן מהרי"ד (רבי יששכר דוב). ע"י המאספים ומלקטים ישראל קלפהולץ ויוסף קנובליך. ח"א. בראשית-ויקרא. 8, צ"ה ד'; ח"ב. במדבר-מועדים. 5, צ"ז-רל"א ד';
האדמו"ר רבי יששכר דוב תרי"ד או תרי"ב−תרפ"ז(1852/4-1927). רב העיירה בלז בגליציה המזרחית והאדמו"ר השלישי של חסידות בעלז. מכונה בחסידות בעלז "האדמו"ר הקודם" ("דער פריערדיגער רב"). ממנהיג יהודי גליציה והונגריה. נודע כפועל ישועות שאלפים פנו אליו להתברך מפיו. התנגד בצורה חריפה לציונות ולתנועת המזרחי עליהם אמר "הם - אנשי המזרחי... בשם התורה פועלים נגד התורה, לכן יש להיזהר מפניהם ביותר". התנגד גם לתנועת אגודת ישראל.
3 אמרי קודש וכו' כ"ק מרן מהר"א(רבי אהרן) זלה"ה. יו"ל ע"י ישראל קלפהולץ. ח"א. בראשית-ויקרא. 12, ג-צ"ד ד'; כרוך בסופו שער נוסף של ח"א. ח"ב. במדבר-מועדים. 2, צ"ו-ר ד'; כולל דרשה שדרש בבית הכנסת תרצ"ז.
האדמו"ר הקדוש רבי אהרן רוקח (מכונה המהר"א מבעלז, בחסידות בעלז מכונה "דער רב זכרונו לברכה"), תר"ם-תשי"ז(1880-1957)האדמו"ר הרביעי של חסידות בעלז ומקים חסידות בעלז בארץ ישראל לאחר השואה. לאחר הסתלקות אביו נתמנה למלא מקום אביו באדמו"רות חסידות בעלז. בימיו נתרבו החסידים לאלפים ורבבות והשפעתו הגיעה למרחקים. נודע כצדיק גדול וקדוש וכגאון בנגלה ובנסתר, בעל רוח הקודש גלויה מלומד בניסים ובמופתים גדול ופועל ישועות ונפלאות למעלה מדרך הטבע ממש. שלש עשרה שנה כיהן כאדמו"ר בבעלז שבגליציה עד שבעקבות מלחמת העולם השניה, לאחר שאיבד את כל משפחתו(כל בניו ואשתו נרצחו בשואה ה' יקום דמם) ובעצמו היה בסכנה, נאלץ לברוח. "ידוע שחמישים שנה לא ישן רבי אהרן רוקח על מיטה אלא ישב עליה או על כורסה", לא אכל בשר ובקושי לחם, וחי יותר מנוזלים מאשר ממוצק, והיה רוב ימיו צם, כך שגם מה שאכל פעם ביום משהו קטן זה היה צלוחית קטנה של מרק, ומתי שאכל לחם או פירות היה אוכל רק בשביל הברכה ומשאיר הכל לשיירים שייקחו אחרים. אשר העיר לפניו משמשו על כך שלא אכל כמה ימים, נענה ואמר "האמן לי שאינני רעב. אילו הייתי חש צורך בכך, הייתי אוכל מעצמי ולא היית צריך להזכיר לי...". מרוב פרישותו, הצטמק גופו עד שרק עור ועצמות נכרו עליו, עד כדי כך שבקיץ היה צריך ללכת במעיל פרווה בשביל לספק לגופו את החום הדרוש לו! היה ידוע בשמירתו המיוחדת על קדושה, וכשהיה מקבל קהל לברכת 'שלום עלכם' הייתה ידו עטופה במגבת. כשמינה משמש חדש, אחד משלושת הכללים שהציב ר' אהרון לפני קבלתו היה:"יש לי חומרות בנוגע לידיים נקיות. כשאתה משמש אותי, אם תיגע באף, בשערות או אפילו בתינוק פחות מגיל שלוש – תמחל נא ליטול את ידיך ורק אחר כך תשמש אותי"...                                                                                              

catalog
  Previous item
Next item