Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 42:

וואריאנט. ליקוטי רמ"ל. מהדורה ראשונה. מרבי משה לייב מסאסוב.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $320
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר ליקוטי רמ"ל מרבי משה יהודה לייב מסאסוב אמרות טהורות, הנהגות ודרכי עבודת ה'. נעתק מגכי"ק ע"י מוה"ר יוסף יוסקא מקרעמיר שהאדמו"ר רבי מנחם מנדל מקאסוב העיד עליו שהוא איש נאמן. טשרנוביץ. תרט"ז(1856). "במקור" י"ח(הספריה הלאומית, סטפנסקי חסידות). ד'; וואריאנט "בעותק שלפנינו כ' ד'; סטפנסקי חסידות מס' 293. חתימות בעלות בשער הק' אברהם אלטר פרוכטר סיגעט. בדף אחרי השער חתימה נוספת חיים שמואל... כריכת בד חדשה פשוטה. מצב טוב-טוב מאוד. מעט נקבי עש בשוליים. נייר לבן. שוליים נאים. חיתוך דפים משתנה.
הרה"ק רבי משה יהודה לייב אֶרבליך מסאסוב (תק"ה, 1745 – ד' בשבט תקס"ז, 1807) היה אדמו"ר בדור השלישי והרביעי של תנועת החסידות, רבם של אלפי חסידים. ממפיצי החסידות הבולטים בחבל גליציה. התפרסם בדאגתו לזולת וב"אהבת ישראל" שהייתה בו. למד אצל רבי שמואל שמעלקא הורוביץ מניקלשבורג במשך 13 שנים. כן למד אצל רבי אלימלך מליז'נסק. ישב בעיר אפטא ובהמשך עבר לעיר סאסוב (Sasów) בגליציה שהפכה למרכז חסידי חשוב. לפעולותיו של רמ"ל באפטא ולאחר מכן בסאסוב הייתה השפעה רבה על התפשטות תנועת החסידות בפולין ובעיקר בגליציה. עם תלמידיו הידועים נמנו: רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי מנחם מנדל מקוסוב, רבי יעקב יצחק מפשיסחא ("היהודי הקדוש") ורבי אברהם דוד מבוטשאטש. רבי משה ליב נפטר בד' בשבט תקס"ז (1807) ונטמן בבית הקברות בסאסוב. אביו שנפטר ארבע שנים אחריו נטמן לצדו. חסידים רבים מערי הסביבה נהגו לעלות ולהתפלל על קברו מדי שנה ביום פטירתו. לקוטים מתורתו נדפסו בקונטרסים "לקוטי רמ"ל" ו"תורת הרמ"ל" ובשלושה כרכים שהוציא לאור אחד מצאצאיו, הרב נחמיה שפירא, בשנת תרפ"א בשם "חדושי הרמ"ל". חיבור זה כולל את חידושיו וביאוריו של רבי משה לייב לכמה ממסכתות הש"ס לצד מאמריו על התורה, הנהגותיו ודברים שנאמרו בשמו והובאו בספרים שונים. רבי משה ליב מסאסוב ידוע במיוחד בשל אהבת כל יהודי שקיננה בו. מסופר שהשיא זוג עניים על חשבונו. כששמע את התזמורת אמר: "מי יתן וביום פקודתי (מותי) ילוו אותי מנגנים אלה לקברי". עברו שנים, ותזמורת זו הוזמנה לחתונה כלשהי. בדרך החלו הסוסים לדהור לכיוון אחר מבלי יכולת לעוצרם, עד שהגיעו ללוויה, שהתבררה כלווייתו של הרבי מסאסוב. נזכרו המנגנים בדברי הרבי באותה חתונה לפני שנים, וניגנו את אותו ניגון. מאמרותיו; "כל אדם שאין לו בכל יום שעה אחת שלו, אינו אדם". "כמה קל לו לאיש עני לבטוח בשם, כי במי זולתו יוכל לבטוח? וכמה קשה לאיש עשיר לבטוח בשם, שהרי כל נכסיו קוראים אליו: בטח בנו!". "הדרך בזה העולם הוא כמו חודה של סכין, מצד זה שאול ומצד זה שאול, ודרך החיים באמצע". "מי שאינו יכול למצוץ את המוגלה מתוך חבורה של ילד מישראל החולה במחלת הדבר, עדיין לא הגיע למחצית המדרגה של אהבת ישראל". "אהבת ישראל למדתי מגוי אחד. פעם עברתי לייד מסבאה וראיתי שני גויים מחבקים ומנשקים זה את זה, שאל האחד את חבירו האומנם אוהב אתה אותי באמת? השיב לו חבירו, ודאי באמת ובתמים, אמר הראשון איך תאמר שאתה אוהב אותי באמת אם אינך יודע מה חסר לי! באותה שעה למדתי שאין אדם מישראל אוהב את חבירו באמת אלא אם כן הוא יודע מה שחסר לו".


catalog
  Previous item
Next item