Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 10:

"שלחן ערוך הרב". או"ח, חלק שלישי. מרש"ז מלאדי. דפוס זיטאמיר תרכ"ב, ע"י האחים נכדי הרב מסלאוויטא.

Sold for: $160
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

שולחן ערוך אורח חיים חלק שלישי מרבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ראש שושלת לובאוויטש-חב"ד. חלק שלישי הלכות פסח-הלכות לולב. כולל קונטרס אחרון על סדר הדף. זיטאמיר, תרכ"ב(1861). בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. מוה' חנניא ליפא ומוה' יהושע העשיל שפירא. רכח דף. עותק נאה. נייר לבן טוב. שוליים נאים. רישומי בעלות גם בלועזית. חותמת בעלות: שמחה ישכר בער הכהן. כריכה לא מקורית. דפים לבנים, מעט מאוד נקבי עש בשוליים עליונים, כתמי רטיבות, מעט כתמי עובש יבשים בסוף הספר, באופן כללי מצב טוב מאוד.
הרה"ק איש אלוקים רבי שניאור זלמן מלאדי. נולד בין השנים תק"ה-תק"ט . נפטר בכ"ד בטבת תקע"ג. מכונה אדמו"ר הזקן, בעל התניא ובעל שולחן ערוך הרב. מייסד תנועת חסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת זו, עמד בראשה משנת תקל"ב ועד לפטירתו בשנת תקע"ג . ספריו הנודעים: "התניא" ו"שולחן ערוך הרב.
לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, "נודעת קדושה מיוחדת", ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, יש בה סגולה לשמירת הבית