Auction 7
Sep 2, 2018 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
The auction has ended

LOT 2:

מחזור תכלאל בכתב יד בן מאתיים שנה!

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $380
Start price:
$ 250
Estimated price:
$300 - $400
Auction house commission: 0% More details
VAT: On commission only

מחזור תכלאל תימני שלוש רגלים, כתב יד המאה הי"ט.

כתב היד שלפנינו כולל מחזור תימני שלם לג' רגלים מחזור תימני בכתיבה תימנית נאה, המחזור משתרע על פני למעלה ממאה שישים דף, בשלושת העמודים הראשונים שלו עמוד שלם כתיבת יד של אחד מבעליו בענייני אליהו הנביא. לאחר מכן מפתחות נאות בשפת הלבלר העורך 'מורה מקום'. עמוד כתב יד נוסף עוסק בטעם הברכות שאנו מברכים בליל פסח. בעמוד ארבע ניתן לראות את שער המחזור במלוא הדרו, שער מצוייר איורים ושרטוטים תימניים, במרכז השער מופיע הכיתוב 'סדור תפלות לשלושה רגלים כפי מנהגינו קהילת קודש צעדה' הלבלר מבקש מה' 'מי שזיכני להתחיל יזכני להשלים'. בחלק העליון והתחתון כיתוב נאה 'שלוש רגלים תחוג לי בשנה'. חלק מהמחזור מנוקד. חתימות בעלים שונות. דוד בן מנס. יחיא בן סעיד.  בסוף כתב היד עדות על מכירת כתב היד על ידי סלאם בן אהרן עראקי מאת הבעלים פנחס קרואני התאריך ג' י"ט לחדש סיוון שנת בקמ"ו למניין השטרות (שנת 1835) על החתום שני עדים דאוד בן מנס קפרי ויחיא בן סעיד צלאח. עדות מרגשת לשווים של הספרים בתימן. 

גובה כתב היד שלפנינו 17.5 ס"מ. רוחב 11 ס"מ. עובי 3.5 ס"מ. הספר כרוך בכריכה עתיקה החצי התחתון והשידרה מקוריים הפלטה העליונה השלמה מאוחרת. שני רצועות עור בלויות וקטועות עדות לקשירה שהיו נוהגים לעשות למחזורים באותם שנים על מנת שישמרו (האמסטרדמים השתמשו באבזמים). בעמודים האחרונים של המחזור נגיעת עש קלה ביותר. ספר בן מאתיים שנה במצב מצויין.          


catalog
  Previous item
Next item