דירת גג בתל אביב מכונס נכסים

By אבי נימצוביץ – משרד עורכי דין

Tuesday, 25.12.18, 13:30

דירת גג

catalog
  Previous item
Next item 
Sold
Participating via internet does not require additional charge

Property type גג \ פנטהאוז
City תל אביב
neighborhood נחלת יצחק
Address רחוב ברוריה 14
last date to place bids 23/12/2018
block 7110
plot 277
sub plot 12
Notes שטח רשום: 153.84 מ"ר + גג בשטח 192.45 מ"ר + גג עליון בשטח 52.54 מ"ר
הצמדות: חניה- 25 מ"ר, חניה- 25.08 מ"ר, מחסן- 13.15 מ"ר
Documents:
חוות דעת שמאי
מינוי כונס
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
טופס הצעה

tags:

catalog
  Previous item
Next item