מכירה פומבית 6 פריטים היסטורים מתקופת השואה. אוטוגרפים של ענקי הרוח במרוקו. כתבי יד. מכתבי רבנים. חסידות. חתימות-הגהות-הקדשות גדולי ישראל. יהדות איטליה. יהדות הונגריה
19.12.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מזור 6, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 41:

אוסף גדול של שערים וחלקי ספרים – עלי הגהה – חתימות גדולי ישראל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $325
מחיר פתיחה:
$ 150
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


אוסף גדול של שערי ספרים מדפוסים שונים. למברג, ווין, ירושלים, פיורדא, אמשטרדם, סדילקוב. ליוורנו, פרנקפורט, אופיבאך, הומבורג, שאלוניקי, קושטא. שער ספר יפה תאר, ונציה תי"ז.


בחלק מהשערים - חתימות ורישומים:

רישום מענין וחתימת רבי ידידיה שלמה ישראל (אב"ד אלכסנדריה) על שער ספר שיטה מקובצת • שער ספר בית שמואל, פיורדא, תנ"ד – חתימת רבי אברהם בינגא אב"ד וירצבורג • שער ספר חכמת אדם, ווילנא והוראדנא תקפ"ח. רישום בשער " שייך לר' ליב כהן מבריסק" • שער ספר מדרש תנחומא, חתימות "אברהם בנבנשת", "יעקב מלוצק" רישומים "שייך לר' מאיר מברסלא" • שולחן ערוך הוסטרהא תקס"א. בדף שאחרי השער הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב חתימה "נאום [הק'] אבא משולם במהר["י] ז"ל" • שני דפים עם תיקונים (עלה הגהה) מתוך ספר אשד הנחלים שאלוניקי תקמ"ג • שער ספר פרי חדש עם רישום בכתב יד ספרדי מהתקופה " קניתי הצעיר יוסף הלוי הי"ו" • שער ספר שנים עשר דרשות, לבוב תקע"א. 2 חתימות רבי " חיים בהרבני מו"ה דוד טעביל זצ"ל" (תק"כ-תרי"ד) תלמיד בעל ה"נתיבות מגדולי התורה בדורו אב"ד ווארשא • הגהה אולי כתב ידו של רבי חיים חזן בעל "שנות חיים" על דפים מספרו של אביו בעל "עין יהוסף".

חלקי ספרים בעיקר מדפוסי שאלוניקי: ספר נשמת חיים לרבי חיים דוד אבולעפיא (שאלוניקי, תקס"ו). דפים מתוך הספרים: חינא וחסדא, ברך משה, פתח הדביר, אורים גדולים (אזמיר תקי"ח). ראה חיים, אברהם אנוכי, אשר לאברהם, צדקה לחיים, מים קדושים, מראה הגדול, נדיב לב. דף אחרון של בעי חיי. 3 דפים מגיד משנה מהדורה משנות הש'. בספרים נשמת חיים, נדיב לב ועוד יש עשרות דפים מתוך הספר.

מאות דפים. כ – 80 שערים. גדלים ומצבים שונים. רובם במצב בינוני, גרוע. גדלים ומצבים שונים. טוב, בינוני וגרוע. האוסף נמכר כמות שהוא.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא