מכירה פומבית 6 פריטים היסטורים מתקופת השואה. אוטוגרפים של ענקי הרוח במרוקו. כתבי יד. מכתבי רבנים. חסידות. חתימות-הגהות-הקדשות גדולי ישראל. יהדות איטליה. יהדות הונגריה
19.12.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מזור 6, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 43:

אוסף ענק של כרזות ופשקוילים מירושלים – נטורי קרתא - פולמוס – עניני השעה והזמן

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $300
מחיר פתיחה:
$ 200
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


אוסף ענק של כרזות ופשקוילים שנדפסו בירושלים, עניני פולמוס, השעה והזמן, העדה והיהדות החרדית. תקופות שונות. להלן רשימה חלקית:


• "מודעה לקהל החרדי" מאת אגודת ישראל נגד הועד הלאומי. אהא ! אהא ! עד מתי רשעים יעלוזו ?! • פשקויל נגד חברת אגד • סכנה ! הזהרו ממחלות מתדבקות ! • הודעה לקהל החרדי, ירושלים, תרצ"ט מאת ועד השחיטה של העדה החרדית • מודעה מטעם הבד"ץ האשכנזים, ירושלים תרצ"ו תיקון מזוזות ותפילין • מה יעשה הועד הלאומי מכספי הכנסת השחיטה ?? • מודעה ואזהרה מאת ועד השחיטה, ירושלים, תרצ"ז • אזהרה חמורה נגד ביזוי הקודש, תש"א • הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי ועד הלאומי • כרזה גדולה לעצרת תפילה תקופת השואה, עם חותמתו של המהרי"ץ דושינסקיא וחותמת הבד"ץ • אזהרה נגד שימוש בבורית לא כשרה • חות דעת תורה אודות התנדבות בני הישובות לעבודות ביצורים, תשט"ז • מכתב הבד"ץ, לדקדק ולאכול בשר דוקא מהשיטה המהודרת, תר"צ- • הודעה "אל הקהל החרדי" בענין הפרצה שהשחיטה האשכנזית השניה יחד עם השחיטה הספרדית עברו לרשות קהלת הועד הלאומי" • תשובת מרן הגאב"ד ובתי הדין, נגד גיוס בני הישיבות. חותמות הבד"ץ, תש"ח • שומרי מסורה, ירושלים, תרצ"ט • מהחלטת האסיפה הגדולה, תש"ד - בענין הצלת עולי תימן משמד • ללמד תועים בינה. אל החרדים לדבר ה', נגד שלטון המינים, תש"ח • דרשת שבת, נגד הועד הלאומי, תש"ב • מחאה נמרצת נגד הועד הלאומי, מודעה גדולה, ירושלים דפוס קלישר, תרצ"ט • חלול השם נורא ואיום נגד הבחירות והועד הלאומי, תש"ה • תענית ציבור כללי, עם חותמתו של רבי יוסף חיים זוננפלד, ירושלים, תרפ"ה • תעודת חבר (ללא מילוי) צבעונית • עס איז אסוור צו יעדעס יודען, כרזה נגד הבחירות, יידיש, תר"פ.

• דא גזרה דאורייתא ! נגד קביעת קופות חדשות, עם חותמתו של רבי יוסף חיים זוננפלד וחותמת רבי אליהו קלאצקין, ירושלים, תר"ץ.

• "שיר היוצאים, שיר כנגד 'כנסת ישראל' לאור פרסום "חוקת כנסת ישראל" שאושרה על ידי הנציב העליון. מאת אליהו נחום בן שלמה זלמן פרוש – גליקמאן. ירושלים, תרפ"ח. בדפוס העברי. בשולי הדף, תוי נגינה מאת יהודה אריה נאמן.

עשרות דפים. גדלים ומצבים שונים. טוב-בינוני. האוסף נמכר כמות שהוא !


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא