Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 13:

"שלחן הטהור". להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. "מהדורה ראשונה". סאטמר תרצ"ג.

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "שלחן הטהור". על קדושת האכילה והדרכה באמונה ובטחון ועוד להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. "מהדורה ראשונה". נדפס בעילום שם המחבר בשער הספר, אך מעבר לשער נכתב שאפשר להשיג את הספר בכתובת המחבר בסאטמר. סאטמר תרצ"ג,(1933). בדפוס ר' מאיר ליב הירש. [7], ב-י, [2], טו-לג, מב-קף, לד-מא, קפט-רעא, יא-יד, רעו-ש, [1] דף. ר 8. ‬ הסכמות בשבח המחבר וספרו; מרבני ארץ ישראל, ירושלים – הרב זוננפלד, רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא, הרב קלצקין, הרב דוויק. הרב קלירס מטבריה. ומרבני חו"ל; האדמורי"ם רבי ישראל מויז'ניץ, רבי יואל מסאטמר, רבי יצחק אייזיק מספינקא ורבה של סאטמר רבי אליעזר דוד גרינוואלד.


חתימת בעלות: זלמן ינקלביץ. קניתי... לונדון תש"ח.

כריכה מקורית. נייר דק. מצב מצוין.

הרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. תרנ"ד – תש"ז, בצעירותו למד בישיבות במונקאטש ווייצען, ושהה בחצרות אדמו"רים, בהם הרב צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב, הרב יהוסף רוטנברג מקאסאני, הרב יהושע העשיל פריד מקאפיש והרב ישכר דב רוקח מבעלז. תקופה קצרה שהה גם אצל הרב ישראל הגר מויז'ניץ, ועל תקופה זו כתב: "דעו בני חביביי כי אני נתגדלתי בלי גידול של אב ואם, ובלי גידול של אב ומורה דרך בנערותי, וגם אחר כך לא מצאתי את שאהבה נפשי ללמדני דרך השם כאות נפשי, ואם הייתי מוצא חברייא של עובדי השם בימי בחרותי הייתי נוסע אליהם אפילו אלף פרסאות ויותר, ומחמת שלא מצאתי הייתי מוכרח לעסוק זה בעצמי, הגם לי לעצמי לא נצמח מזה טובה לעבודת השם עד עתה". ייסד את חברת "שומרי אמונים". וחבורתו הקדושה בירושלים ממשיכה עד ימינו את דרכו, בחסידויות "תולדות אהרן", "שומרי אמונים" ו"תולדות אברהם יצחק". ספריו הרבים "טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים", "מבקש אמונה" ועוד. יצאו במהדורות רבות. עבד את ה' במסירות נפש כל חייו בתעניות וביסורים. רבים הם סיפורי מופת אודותיו.