Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 26:

פריט היסטורי. קונטרס "ויהי בנסוע" סדר נסיעת האדמו"ר מבאבוב לארץ ישראל להקים את קרית באבוב. ברוקלין, תשל"ו[1976].

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

קונטרס "ויהי בנסוע". כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבאבוב שליט"א - (רבי שלמה זצללה"ה), לקומם ולכונן את קרית באבוב בארצינו הקדושה, בלוית סגל החבורה מאנ"ש.
הקונטרס מכיל בתוכו כל מה שעבר עלינו בדרך, הקבלת פנים בכל עיר ועיר, הביקורים אצל גדולי ישראל, ד"ת והדרשות שהשמיע רבינו והרושם האדיר שהשאיר רבינו בכל מקום עברו. ונלוה אליהם אגרות קודש מכ"ק מרן שליט"א לכללות אנ"ש שיחי'.
נערך ונסדר ע"י הרב משה חנוך גרינפלד. ברוקלין, תשל"ו[1976], בדפוס סענדר דייטש, קל"ה ע'; שער מעטפת על הכריכה.
חוברת מעניינת ולא מצויה. לא הופיע במכירות פומביות.

כריכה רכה בצבע תכלת הכריכה מעט מנותקת, כתמים, באופן כללי מצב מצוין.

רבי שלמה הלברשטאם האדמו"ר מבאבוב [תרס"ח-תש"ס 1908-2000] בן האדמו"ר רבי בן ציון מבאבוב בעל ה"קדושת ציון", נקרא על שם מייסד השושלת רבי שלמה מבאבוב, בן הרה"ק רבי מאיר נתן הלברשטאם בנו של רבי חיים מצאנז. בנעוריו נסמך על ידי רבני גאליציה, ובשנת תרצ"א החל לכהן כרב בבאבוב, ניצל בניסים מהתופת הנאצית, היגר לארצות הברית בשנת תש"ו ושיקם את חסידות באבוב לאחר החורבן והפכה לממלכה חסידית. אלפי חסידים הסתופפו בצילו. מפורסם במידותיו התרומיות ומבריחתו מכל שמץ של מחלוקת. תורתו בקבצי כרם שלמה ובליקוטי כרם שלמה, [אנציקלופדיה לחסידות ח"ג עמ' תשו].


catalog
  Previous item
Next item