Auction 3
Jan 28, 2019 (Your local time)
Israel
 Ramat Shlomo, Jerusalem
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
The auction has ended

LOT 4:

נדיר !שפת אמת ואבני מלואים נדירים שנדפסו בימי השואה בשנחאי תש"ג-תש"ה,1 נדפס על יד ישיבת מיר .

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

שפת אמת מגור על קדשים שנת תש"ג סין שנגהאי,בהוצאת ועד הדפסה מפיצי אור '

שני דפים ראשונים מתנתקים ,שדרה מתפרקת,מצב כללי .טוב 

אבני מלואים 2 שערים שנדפס על ידי עזרת תורה דישיבת מיר בשנת תש"ה בהיות שארית הפליטה על ידי נס באהלה של תורה דישיבת מיר בשנחאי. מצב טוב מאוד


catalog
  Previous item
Next item