Auction 3
Monday, 28.1.19 (Your local time)
Israel
 Ramat Shlomo, Jerusalem
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
The auction has ended

LOT 32:

מכתב הדרכה הסטורי לכל בני הישיבה !! מילה במילה ובחתימת הרבי הקדוש מתולדות אהרן זצ"ל

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 500
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב מי"א מנחם אב תשמ"ו שנכתב מילה במילה מהרבי זצ"ל מכתב "סדר היום", לכל בני הישיבה הכולל הנהגות לכל שעות היממה בשבתות ובימי חול, עם פירוט מדויק מה לעשות בכל שעה משעת הקימה ועד השינה. שנשלח אל תלמידי ישיבת 'תולדות אהרון' בתאריך י"א אב תשמ"ו [1986]. מאת האדמו"ר מתולדות אהרון הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן, בעת שהותו למנוחה בשוויץ. האדמו"ר, מפאת חולשתו הרבה, הכתיב את המכתב למנהל המוסדות הרב אהרון שטיינבערגער, [שאף היה איש אמונו של האדמו"ר הקודם בעל השומר אמונים, ונודע במסירות נפשו להגברת המודעות לחשיבות עניית 'אמן יהא שמיה רבא'], ששהה עמו לשמשו. ובסופו חתם האדמו"ר את שמו בכתב יד קדשו.


הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן [תרע"ד-תשנ"ז, 1914-1996], מחשובי האדמורי"ם ומיסד חסידות 'תולדות אהרון'. לאחר פטירת חמיו האדמו"ר רבי אהרון ראטה הנודע בכינויו 'רבי אהרל'ה', החליטו רוב החסידים להכתירו כממשיכו וממלא מקומו/ של האדמו"ר, בתקופתו פרחה החסידות וגדלה מאוד והוקמו מרכזי חסידות בעיר בית שמש וכן בניו יורק, נחשב מגדולי המתנגדים לציונות, נודע בקדושתו ופרישותו. | [1] דף נייר שורות, 21*15 ס"מ, כתוב משני צדיו. נתון במעטפה ועליה כיתוב "זה סדר היום... שהאדמו"ר זי"ע אמר לזקני לכתוב, וזקני שליט"א, כתב מלה במלה, והרבי זי"ע חתם עליו. קבלתי זאת כמתנת אפיקומן מזקני ר' אהרן שטיינבערגער שליט"א שנת תשע"ב..." סימני קיפול, כתמי זמן.

נולד בצפת לרב אהרן דוד ושיינדל ברכה. אמו הייתה נכדת ר' אברהם יצחק הלר, בנו של הרב שמואל הלר ועל שמו נקרא. בילדותו עבר עם משפחתו לטרנסילבניה. למד אצל רבי ישראל פריינד מהוניאד (בנו של רבי אברהם יהושע פריינד) ואצל רבי יהודה סגל רוזנר בסקלהיד. כמו כן היה תלמידו וחסידו של רבי יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסאטמר.

לאחר פטירתו של רבי אהרן ראטה בשנת 1947 קיבלו עליהם רוב החסידים את מנהיגותו של חתנו רבי אברהם יצחק שהיה לאדמו"ר מ"תולדות אהרן". מיעוטם של החסידים בחרו בגיסו, רבי אברהם חיים ראטה, שבהמשך הקים את חסידות שומרי אמונים. בתקופת מנהיגותו נוסדו מוסדות של החסידות בישראל ובארצות הברית.

נפטר בחנוכה תשנ"ז (דצמבר 1996) לאחר כ-50 שנות כהונה. ירש בנו רבי דוד שליט"א את מקומו כאדמו"ר מתולדות אהרן.

catalog
  Previous item
Next item