מכירה פומבית 5-2
26.4.19
צרפת
 Le Park Palace Avenue de la Costa 98000, Monaco
המכירה הסתיימה

פריט 402:

Tsarevich Alexey Petrovich (Alexey Petrovich Romanov; 1690-1718) - Autograph. A letter from Tsarevich Alexei ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: €10,000
מחיר פתיחה:
10,000
הערכה:
10000€-13000€
עמלת בית המכירות: 30%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים
תגיות:

Tsarevich Alexey Petrovich (Alexey Petrovich Romanov; 1690-1718) - Autograph. A letter from Tsarevich Alexei Petrovich to an unknown high-ranking official. March 8, 1712 Torun (Poland). 1 page double folded, 18.2x30.5 cm. Document without watermarks, black ink. On the reverse, in the lower part, in another handwriting, probably secretarially, a note of receipt: "received on March 10, 1712 ". Traces of being folded four times, foxing stains, tearing. In the upper right corner of the page with the text the number "17" written by hand, in the upper right corner of the turnover, also by hand, is "No. 391". Царевич Алексей Петрович (Алексей Петрович Романов; 1690-1718) – Автограф. Письмо Царевича Алексея Петровича к невыясненному высокопоставленному лицу. 8 марта 1712 года. Торунь (Польша). 1 лист сложен вдвое, 18,2х30,5 см. Бумага без водяных знаков, черные чернила. На обороте листа, в нижней части, другим почерком, вероятно секретарским отметки о получении: "получено 10 дня марта 1712". Следы от сложения вчетверо, надрывы по сгибу листа пополам, временные пятна. В верхнем правом углу страницы с текстом цифра "17" от руки, в верхнем правом углу оборота, также от руки, - "№391". «Monsieur, Два письма ваше от 6 дня сего месяца, одно через Борятинского второе через почту я получил, на что ответствую. Для прибудущих полков из нодрославского воеводства, и из Бреста к Куявской капитана порутчика Орлова вывести я приказал, и о сем я к вам писал наперед сего. Письмо гетмана Синявского, писанное к Вам, которое с письмом моим 4 дня сего ж месяца в пакет не приложено (…) Да приехал сюда из Флоренции господин Нарышкин и отсюда отправлен будет скоро, того для приказал я вышепомянутому князю Борятинскому от Торуни до Бронцъбурха по почтовым станцам поставить по двадцати подвод, также и вы изволте от Брондъбурха до Пруской границы по почтам приказать подводы для оного ж проезда поставить, тож число, понеже о сем писал ко мне государь батюшка. (…) Алексей/ Ис Торуни марта 8 дня 1712»

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא