מכירה פומבית 7 ספרים נדירים, מכתבים מרבנים ואדמורים, כתבי יד, ישיבת חכמי לובלין, שואה ושנחאי, פולמוס רבנות ירושלים והרב קוק ועוד
12.5.19
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
המכירה הסתיימה

פריט 12:

 כרך ראשון של סידור רבי שבתי מראשקוב. קוריץ תקנ"ד 1794. הסידור החסידי הראשון.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $13,000
מחיר פתיחה:
$ 3,000
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

 כרך ראשון של סידור רבי שבתי מראשקוב. קוריץ תקנ"ד 1794. הסידור החסידי הראשון.
סדר תפלה לכל השנה בנוסח ספרד עם כוונות האר"י ומנהגים כוונות ויחודים על פי רבינו הבעל שם טוב – כנזכר בשער הסידור. בעריכת 'החסיד המפורסם המקובל האלוקי' הרה"ק רבי שבתי מראשקוב – מראשוני צדיקי החסידות, מבני היכלא קדישא של רבינו הבעש"ט.
קוריץ תקנ"ד 1794. "מהדורה ראשונה" של הסידור החסידי הראשון". ב, רס"ג ד';

סידור זה הוא הסידור החסידי הראשון. נוספו בו לראשונה בסידור כוונות ומנהגים על פי הבעש"ט כמו פרק 'הודו' לפני תפלת מנחה בשבת וכן 'כגונא' לפני מעריב ועוד הוספות וכוונות. בראשו הסכמת הרה"ק רבי זושא מהאניפולי ורבי יוסף משה ממזריטש תלמיד הבעש"ט

גדולי החסידות דבקו בסידור זה והפליגו מגודל קדושתו וטהרתו, והשתוקקו לראותו יוצא לאור עולם וכך כותב רבי יוסף משה ממזריטש הנ"ל בהסכמתו לסידור: 'סידור האריז"ל מכתיבת ידי של המנוח... איש אלוקי מוהר"ר שבתי זלה"ה מק"ק ראשקוב וכבר שמעתי שרבים מצדיקי דורנו... משתוקקים ומתאווים מתי יזכו לראות את הסידור הנ"ל ובפרט שיש בתוכו כמה חידושים ויחודים ממו"ר אור ישראל בוצינא קדישא מהר"י בעש"ט זלה"ה'. הרה"צ רבי חיים מאטינייא סיפר שראה כתב יד של הסידור שהשליכוהו בטעות לתוך האש ולא נשרף! והרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה התבטא על הסידור שממנו כל חיותו.

כריכה מקורית, פגועה ומנותקת, הספר מפורק, נזקי עש מרובים וקשים, נזקי וריח רטיבות, חלק מהדפים דבוקים אחד לשני, מצב גרוע.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא