מכירה פומבית 7 ספרים נדירים, מכתבים מרבנים ואדמורים, כתבי יד, ישיבת חכמי לובלין, שואה ושנחאי, פולמוס רבנות ירושלים והרב קוק ועוד
12.5.19
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
המכירה הסתיימה

פריט 14:

שמונה ספרי חסידות מהדורות יחידות.

נמכר ב: $110
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

שמונה ספרי חסידות מהדורות יחידות.
א. ספר "חמדת צבי" על התורה מהרה"ג ר' צבי דוד גלאזער וכן מדודו ר' אליהו גוטמאכער מגריידיץ, דפוס יהודה וירושלים, תרצ"ג[1933], 8,קא-ר,8 ע';

כריכה ישנה, מצב טוב-טוב מאוד

ב. ספר "היכלי שן" על חומש בראשית מהרה"ג ר' שמואל נחום אב"ד ליזענסק דפוס יעקב עהרענפרייו, לבוב, תרמ"ט[1889], 3,לה,2, ע';

כריכה ישנה מצב טוב-טוב מאוד

ג. ספר "ואמרו אמן" חלק שני ובו יבואר בעזה"י וכו' מגודל השכר של עניית אמן, ואמן יהא שמי' רבא בכוונה, וגודל העונש וכו' מהרה"ג ר' יהושע אלטר ווידמאן אב"ד קאנסקיוואליע, ירושלים, דפוס ציון, תרפ"ט[1929],קכד, ע'; כתוב בעברית ובאידיש,

כריכה מקורית, מצב טוב-טוב מאוד

ד. ספר "נפלאות חדשות" על התורה נביאים וכתובים עם סדר יום הקצר מגדולי האדמורי"ם מלוקט ע"י יחיאל משה גריינוולד, פיעטרקוב, דפוס של הנגיד אלי' פיינסקי,תרנ"ז[1897], נו, ד';

כריכה ישנה, מצב טוב-טוב מאוד

ה. ספר "אהבת ישראל" על חומש בראשית מהרה"ג ר' ישראל מוויזניצא, דפוס ר' בנימין זאב רובינשטיין, גראסווארדיין, תש"ד[1944], 2,קו, ד';

כריכה מקורית, מצב טוב-טוב מאוד

ו. ספר "מרכבת המשנה" דרושים ע"ד המוסר והחסידות ועל סיומי סדרי משניות, מהרה"ג ר' זוסמן אבא ליפשיץ, סט.לואיס, דפוס מויעשטער, תר"פ[1920], לט, ד';

ללא כריכה, דף האחרון מנותק, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

ז. ספר "בני שלשים" הכולל שלושה ספרים .1 ויפתח יוסף על חומש בראשית 2.ויזכר יוסף על חנוכה 3. ויקט יוסף ליקוטים שונים מהאדמו"ר רבי יוסף רוטנברג ,סוואליווע, דפוס השותפים חיים יהודה גאלדברג ויוסף העכט, תרע"ג[1913], 7,ב-קל"ב, 4 ד';

כריכה מקורית, דף האחרון מנותק, מעט נקבי עש

ח. ספר "עצי חיים" על המועדים מהאדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגוט, בדפוס א. קויפמאן, תרצ"ד[1934], קנ"ח ד'; כרוך עמו ספר קרן לדוד על המועדים מהרה"ג ר' אליעזר דוד,

כריכה ישנה, ניר יבש ושביר, דפים שבורים, דפים מנותקים, מצב בינוני.