מכירה פומבית 7 ספרים נדירים, מכתבים מרבנים ואדמורים, כתבי יד, ישיבת חכמי לובלין, שואה ושנחאי, פולמוס רבנות ירושלים והרב קוק ועוד
12.5.19
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
המכירה הסתיימה

פריט 15:

 לוט 14 ספרי חסידות חלקם מהדורות יחידות או ראשונות.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $90
מחיר פתיחה:
$ 80
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

 לוט 14 ספרי חסידות חלקם מהדורות יחידות או ראשונות.
א. ברך שני ספרים א. "ספר הפנים" לשמור פיו ולשונו בביהכנ"ס ובבהמ"ד מהרה"ד 2, ב-ל"ו ד'; ב. "זבד טוב" על דיני ספר תורה ותפילין, י"ד ד'; מהרה"ג ר' זאב וואלף החופ"ק, לבוב, בדפוס א. סלאנט, תרע"א[1911], "מהדורה יחידה"
כריכה ישנה, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

ב. ספר "נפלאות הצדיקים" סיפורים חדשים אשר לא נדפסו מעולם על הבעש"ט מהרה"ג ר' יקותיאל זלמן למברגר, פיעטרקוב, בדפוס חנוך העניך וואלף פאלמאן, תרע"א[1901], י"ז ד'; "מהדורה ראשונה" " כריכה מקורית, רישום מאחורי השער,
באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

ג. ספר "ברכה משולשת" כולל סיפורים ומופתים מעניני ג' ברכות בני חיי ומזוני, חלק ראשון הכולל "לידת צדיקים" ובו סיפורים מכמה צדיקים האיך שנולדו וכו' מהרה"ג ר' צבי מאשקאוויטש, רגהיטא, בדפוס המחבר, תרצ"ט[1939], 4, נ"ו ע'; "מהדורה יחידה",
כריכה ישנה, באפון כללי מצב טוב-טוב מאוד

ד. ספר "מרגניתא דר' מאיר" ליקוטי תורה וחסידות מהרה"ג ר' מאיר מפרעמישלן, לבוב, תרפ"ו[1906], כ ד';
ללא כריכה, מעט הדבקות, באפון כלי מצב טוב-טוב מאוד

ה. ספר "אגרות משה" מכתבים מרבינו הקדוש המגיד הגדול ממעזריטש ותלמידיו סודר ע"י הרב יואל דיסקין, ירושלים, בדפוס ה"ר חיים הלוי צוקרמן, תרצ"ג[1933], ל"ח ע';
ללא כריכה, כתמים, מצב טוב

ו. ספר "ביכורי אביב" חלק ראשון בראשית שמות ויקרא מהאדמו"ר הגדול רבי יעקב אריה מראדזימין, פיעטרקוב, בדפוס חנוך העניך פאלמאן, תרצ"ו[1936], ג, מ"ז ד';
כריכה מקורית, באופן כללי מצב טוב-טוב טוב מאוד

ז. ספר "סוכת שלום" על נוסך האושפיזין וסדר ההקפות של ה"מגיד מקוזניץ" וה"דברי חיים" מצאנז "עם כל צרכי הסוכה" ווארשא, תרפ-?[1920-?], 168 ע'; מהדורת צילום מוקדמת, כריכה ישנה, שער מנותק,
באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

ח. ספר "גן רוה" המחולק לשלושה ספרים 1. גן רוה על התורה 2. מוצא מים שנוי נוסחות 3. דברי חנוך
דברים נחמדים אשר על ידם נתקנו הדרכים ונתישרו וכו' מהרה"ג ר' חנוך העניך מרזאהן מזגיערז, לודז, בדפוס מסורה, תרפ"ז\ח[1927] קס"א ד'; נוסף לזה קונטרס קוי אור הערות והארות על ספר הקדוש אור החיים על התורה מאת הרב אברהם נתן עלבערג לודז תרפ"ז[1927] כ"ג ד';
כריכה ישנה, כריכה ודפים ראשונים מנותקים, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

ט. ספר "שפת אמת" חלק רביעי על חומש במדבר מאת האדמו"ר הרה"ק רבי יהודה אריה לייב אלטר מגור, קראקא, בדפוס שאול חנניה דייטשער, תרס"ז[1907], 1, ק"ד ד'; "מהדורה ראשונה"
כריכה ישנה, רישומים בדף הפורזץ, נזקי רטיבות, מעט נקבי עש בסוף הספר, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

י. ספר "כנפי נשרים" על חמשה חומשי תורה לפרש ע"פ הרמב"ן ובעל עקדה יצא לאור ע"י ה"ר מרדכי קאצענעלענבאגען, ווילנא, בדפוס ר' ישראל אלפין, תרנ"ד[1894], ל"ב, ל"ט, ל"א,9, ל, ל"ט ד'; שער בתחילת כל חומש,
כריכה ישנה, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

יא. ספר "ליקוטי לב אהרן" ביאורים על פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל מהרה"ג ר' אהרן סטאשעווסקי מפיטרקוב, ווארשא, בדפוס יצחק מאיר אלטער, תר"ץ[1930?], 25 ד';
כריכה ישנה, שער מנותק, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

יב. ספר "ביכורי אביב" על התורה מהרה"ג ר' יעקב ארי' מראדזימין, לנדון, בדפוס ישראל גרודיצקי, תש"ח[1868], 164 ע';
כריכה ישנה, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

יג. ספר "שפת אמת" על מסכת שבת ועירובין וליקוטים מסדר זרעים האדמו"ר הרה"ק רבי יהודא ארי' ליב מגור, ווארשא, תרפ"ו[1926], קי"ג ד';
כריכה מקורית, הדפים הראשונים מנותקים, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד

יד. ספר תהילים עם פירוש רש"י ואסיפת אמרים, מהדורה ישנה,
ללא שער כריכה ישנה, מעט דפים מנותקים,באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא