Auction 9
May 14, 2019 (Your local time)
Israel
 Klil, Western Galilee
The auction has ended

LOT 41:

כרזה ממרץ 48', להקמת מדינה קומוניסטית עברית.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $150
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
tags:

כרזה עליה חתום י. בן משה בן ישראל (קרמר), המאזכרת את השואה ורצח 6 המיליונים, וטוענת כי האמריקאים, הבריטים והאו"ם מעוניינים לשמר את שליטתם באיזור בשל הנפט הרב המצוי במזרח הקרוב וכי יהפכו את העם העברי עבדים ל"פחות האיסלם". הככרזה מאזכרת גם את הפיגוע ברחוב בן יהודה בירושלים בו נרצחו 58 יהודים. הכרזה קוראת להקמת רפובליקה דמוקרטית עממית סטליניסטית יהודית בארץ ישראל וקוראת "אלוקים! עזור לעמנו".
מתוארכת 12.3.48. 98X69 ס"מ. מצב טוב. קוי קיפול, מעט קרעים בשוליים ובלאי.

catalog
  Previous item
Next item