"אזור חקלאי" בגן יבנה מכונס נכסים
Tuesday, 4.6.19, 11:30 (Your local time)
Israel


חלק מחלקה בייעוד חקלאי, מועצה מקומית גן יבנה, כ-400 מטר ממזרח לכביש מספר 4 וכ-760 מ"ר ממערב לדרך מנחם בגין (כביש 3922)

catalog
  Previous item
Next item 
Click to particpiate
Participating via internet does not require additional charge

Property type חלק מחלקה בייעוד חקלאי
City מועצה מקומית גן יבנה
Address כ-400 מטר ממזרח לכביש מספר 4 וכ-760 מ"ר ממערב לדרך מנחם בגין (כביש 3922)
minimum bid price ₪150,000
last date to place bids 28/04/2019
block 185
plot 8
size 5,000 ㎡
Notes 17592 שטח רושם
Documents:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
Purchase agrement
Registration form

tags:

catalog
  Previous item
Next item