מכירה פומבית 8 כתבי יד. חסידות. הגהות וחתימות גדולי ישראל. ספרי קודש. דפוסי ערש. יהדות הונגריה, מרוקו, תימן ופרס. אוטוגרפים של מאורי איטליה. תקופת המנדט. ציונות שואה וארץ ישראל.
12.6.19
ישראל
 אליהו מני 12, ירושלים

Manuscripts. Hasidism. Glosses and signatures of the greatest Rabbis. Rare Seforim. Hungarian Jewry, Morocco, Yemen and Persia. Autographs of the greatest Italian. Mandate period. Zionism. Holocaust and the Land of Israel.

המכירה הסתיימה

פריט 18:

קול יעקב – ירושלים, תרס"ד – ספרו הראשון של הגאון בעל "כף החיים" – מעטפת נדירה

מחיר פתיחה:
$ 120
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים
תגיות:

קול יעקב – ירושלים, תרס"ד – ספרו הראשון של הגאון בעל "כף החיים" – מעטפת נדירה


קול יעקב, חיבור מיוחד על הלכות ספר תורה, מזוזה, תפילין, מגילה. מאת רבינו יעקב חיים סופר מחבר הספרים "כף החיים" על השולחן ערוך.


ירושלים, תרס"ד. מהדורה ראשונה. הסכמת הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר.

בספר זה, בדומה לחיבורו הגדול "כף החיים", מביא הרב את דעות הפוסקים ראשונים ואחרונים לפי סדר סימני השולחן ערוך בהלכות אלו, כולל כוונות ונוסחאות האר"י ז"ל והרש"ש ומנהגי בגדאד.

לפנינו ספרו הראשון של רבי יעקב חיים סופר שנדפס, ספר זה היווה בעצם תשתית לחיבורו הגדול "כף החיים" על השולחן ערוך סימן אחר סימן. הספר שלפנינו יצא לאור בהשתדלותו ובהגהתו של רבי בן ציון חזן מחשובי רבני בגדאד ונאמן ביתו של רבינו יוסף חיים ה"בן איש חי".

סט, [2] דף. השער בדיו זהובה. לפנינו מעטפת ירוקה, עם שער נוסף. ובצד השמאלי של המעטפת פרסומות לספרים שהדפיס רבי בן ציון חזן "מודעה רבא לאורייתא".

מצב טוב. כריכה מקורית מעט בלויה.