מכירה פומבית 8 כתבי יד. חסידות. הגהות וחתימות גדולי ישראל. ספרי קודש. דפוסי ערש. יהדות הונגריה, מרוקו, תימן ופרס. אוטוגרפים של מאורי איטליה. תקופת המנדט. ציונות שואה וארץ ישראל.
12.6.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 12, ירושלים

Manuscripts. Hasidism. Glosses and signatures of the greatest Rabbis. Rare Seforim. Hungarian Jewry, Morocco, Yemen and Persia. Autographs of the greatest Italian. Mandate period. Zionism. Holocaust and the Land of Israel.

המכירה הסתיימה

פריט 37:

אוסף ספרי קבלה חשובים – ספרי סגולה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $280
מחיר פתיחה:
$ 150
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


• ספר שער אורה, מאת רבי יוסף ג'יקטילייא. אופיבאך, תע"ה. רישומים רבים. דף אחרון חסר בחלקו.


• ספר תולדות שמשון. מאת רבי שמשון חיים נחמני. ליוורנו, תקכ"ו. מהדורה יחידה. חסר מעט דפים בתחילה וסוף הספר. רוב הדפים במצב בינוני. מספר דפים במצב גרוע מחמת פגעי עש רבים. דפים מנותקים. הספר ידוע כספר סגולה לזרע של קיימא !

• ספר עשרה מאמרות. עם פירוש "יד יהודה". למברג, תרי"ח. בשער חותמת של אחד מרבני משפחת יונגרייז.

• ספר רזיאל המלך. יוזעפוף, תרל"ג. בסוף הספר רישום בכתב יד "לחש לעצור דם". הספר רזיאל המלאך ידוע כספר סגולה לשמירה ממזיקים !

• ספר מעשה ניסים ושבחי האר"י. מונקאטש, תרנ"ה. כרוך עם "דרכי צדק". ווארשא, תרל"ז.

• ספר הזהר, עם פירוש "מקדש מלך", ספר שמות, פרמישלא, תר"מ. חתימה "יעקב הק' בן מו"ה דוד ליב שפיטצער זצ"ל".

• ספר רזיאל המלך, ווילנא, תרמ"א.

• ספר הבהיר, להתנא רבי נחוניה בן הקנה. הנקרא מדרש נחוניה בן הקנה. עם פירוש "אור הגנוז" לאחד מתלמידי הרשב"א. ועם הגהות וביאורים מהגר"א מווילנא. ווילנא, תרמ"ג. מהדורה ראשונה של אור הגנוז וביאור הגר"א. [2], 40 עמ'. כרוך עם:

• ספרא דצניעותא, עם ביאור הגר"א מווילנא, ווילנא, תרמ"ב. מהדורה שניה. [2], 80 VI עמ'. כרוך עם:

• ספר עמר מן, ביאור על האדרא זוטא שבזהר הקדוש. מאת המקובל האלקי רבי מנחם די לונזאנו. עם ביאורים על ספרא דצניעותא. ווילנא, תרמ"ג. מהדורה ראשונה. [2], 38 עמ'. כרוך עם:

• ספר יהל אור, הדרת קדש, ביאורים על הזוהר, היכלות, רעיא מהימנא וזוהר חדש. עם ביאור הגר"א מווילנא. עם ספר "נפש דוד" ביאורים על הזוהר. מאת רבי דוד לוריא. ווילנא, תרמ"ב. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א. [2], 60, 80, 74, 28 עמ'. כרוך עם:

• ספר קרני אור, ביאור על הזוהר הקדוש. מאת רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא. עם חידושים מרבו רבי אריה ליב הלוי אפשטיין אב"ד קניגסברג. ווילנא, תרמ"ג. מהדורה ראשונה. [4], 166 עמ'.

• ספר שער גן עדן, מאת רבי יעקב קופל ממזריטש. קראקא, תר"ס.

• אוצרות חיים למהרח"ו, עם ביאור "איפה שלימה" מאת רבי חיים שאול דוויק הכהן. ירושלים, תרס"ז. מהדורה ראשונה. חתימת רבי מנחם מנדל לעווי מירושלים, בנו של רבי יצחק דוד לעווי חתן רבי מנחם מנדל משקלוב.

• ספר שערי טעמי המצות, ע"ד הפשט והקבלה. מאת רבי רחמים דוד שרים. ירושלים, תרצ"ג. מהדורה ראשונה.

סה"כ 15 ספרים. ב – 11 כרכים. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב. פגמים שונים.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא