מכירה פומבית 9 ספרים. כתבי יד. מכתבי רבנים, עותקים מיוחסים לגדולי ישראל
29.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
שים לב!! במכירה זו לא תתאפשר קנייה ישירה של פריטים שלא נמכרו במכירה 
המכירה הסתיימה

פריט 44:

אוסף ספרים עם חתימות חשובי רבני הונגריה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

• פרי מגדים. למברג, תקצ"ח. העותק של אב"ד ססרגן.

בדף הפורזץ חתימות "הק' משה דוד ב"ה גאון מהר"ח סופר זצוק"ל". חתימה נוספת של רבי "דוד ליב פריינד". רישום "שייך לכבוד הרב הצדיק אבדק"ק ס"ר יצ"ו כקש"ת מו"ה הילל פאללאק שליט"א".

רבי הלל פולק (תק"ע-תרנ"ג, אוצה"ר 5300) תלמיד החת"ס, רבה הראשון של סאסרגן-תרכז. הניח חדושים בכת"י וציוה לשרוף את רובם. היה אחד מהעדים לגלוי אליהו עם החת"ס. לתולדותיו ב"מראה הבזק".

רבי משה דוד סופר (תרי"ח-תרס"ו, אוצה"ר 15353) בן הגאון רבי חיים סופר אחיו של רבי נפתלי סופר בעל "בית אפרים" חתן רבי הלל פולק מססרגן. רב בססרעגן משנת תרנ"ג על מקום חותנו.

הגאון רבי דוד יהודה פריינד, חתן האדמו"ר רבי יחזקאל פאנט מדעש. בצעירותו נמנה בין רבני סאסרגן לצד אביו. כיהן גם כרב בקהילת יוצאי טרנסילבניה בבוקרשט. שרד את אימי השואה, שלאחריה כיהן כרב ואב"ד בסאסרגן חיבר "אלופי יהודה".

• חזון למועד. פראג, תקפ"ד.
חותמות רבי גרשון שטרן אב"ד לודאש בעל "ילקוט הגרשוני".

• ספר צרור החיים, מאת רבי שמואל שמעלקא קליין, מונקאטש, תרל"ו. מהדורה ראשונה.

חותמת בעלות רבי משה דוד וינטרניץ. חתימות "יעקב ווינטרניץ".

רבי משה דוד וינטרניץ (תרל"ג-תש"ד, אוצה"ר 15363) תלמיד רבי מנחם מנדל פנט בדעש, ה"ייטב לב" בסיגט, ועוד. חתן רבי בנימין זאב מנדלבוים מסטמר. כיהן כדיין בסאטמר משנת תרנ"ה ואח"כ כראב"ד על מקום חותנו. נספה בשואה, הי"ד.

• ספר באר משה, מאת רבי משה שטיין. סיגט, תרס"א.

חותמת בן המחבר המו"ל רבי "אברהם אשר זעליג שטיין בהרב הצדיק מו"ה משה זצ"ל רב דקהל סעקעלי אודוואדהעלי והגליל" - (תר"ך-תרצ"ב, אוצה"ר 944) מצאצאי רבי יוסף קארו בעל "בית יוסף". גדל אצל רבי ישכר בער קאהן מערדא-סענזשארץ שהיה אביו חורגו. תלמיד רמ"מ פאנט בדעש. כיהן כרבה של סעקעי-אודוארהעלי משנת תרנ"ב. הו"ל ספר אביו חורגו "באר משה" עם הקדמה ממנו.

• שיטה מקובצת, על מסכת נדרים. ברלין, תר"כ.

בשער הספר חתימת רבי משולם רובנשטיין אב"ד קיש-קערעש (תר"ד-תרנ"ט) בן רבי יחיאל רובינשיין, מתלמידי ה"כתב סופר", תלמיד רבי נפתלי סופר ורבי משה שיק אב"ד חוסט. חתן רבי חיים פייגלסברג אב"ד קיש. משנת תרכ"ו מילא מקום חמיו. מח"ס מבי"ט על התורה וחידושי סוגיות. התכתב עם ה"כתב סופר". חתנו ממלא מקומו רבי דוב לבלוביץ אב"ד קיש-קערעש. (החת"ס ותלמידיו עמ' תקכט).

• ספר חסר. עם חותמות רבי יהודה ליכטנשטיין ראב"ד בעטלן. חתימות וחותמות בנו רבי שלמה זלמן ליכטנשטיין.

רבי יהודה ליכטנשטיין (תרט"ו-תרפ"א, אוצה"ר 6998) בעל חינוך בית יהודה. תלמיד רמ"מ פאנט בדעש. רבה של בעטלן משנת תרל"ט על מקום אביו (שעבר לסיסקא) למעלה מ-40 שנה וראש ישיבה שם. נהג באדמו"רות.

רבי שלמה זלמן ליכטנשטיין (תרמ"ד-תש"ד, אוצה"ר 18770) תלמיד בעל "קדושת יו"ט" מסיגט. רבה של סעקעי-קרסטור משנת תר"ס, אח"כ בשסבורג משנת תרס"ז, ומשנת תרפ"א רבה של בעטלען על מקום אביו וראש ישיבה שם. נספה בשואה, הי"ד.

גדלים ומצבים שונים. מצב הספרים טוב-בינוני.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא