מכירה פומבית 9 ספרים. כתבי יד. מכתבי רבנים, עותקים מיוחסים לגדולי ישראל
29.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
שים לב!! במכירה זו לא תתאפשר קנייה ישירה של פריטים שלא נמכרו במכירה 
המכירה הסתיימה

פריט 9:

ספרים מספריית רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג – מאות הגהות בכתב ידו – הגהות נכדיו הגאונים רבי ישראל יעקב ורבי אליעזר ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 800
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

ספרים מספריית רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג – מאות הגהות בכתב ידו – הגהות נכדיו הגאונים רבי ישראל יעקב ורבי אליעזר משה פישר


אוסף ספרים מספריית רבני משפחת פישר, רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג ונכדיו רבי יעקב ישראל ראב"ד העדה החרדית ורבי אליעזר משה מגאוני וצדיקי ירושלים. בספרים: חתימות, חותמות ומאות הגהות בכתב יד. כדלהלן:


• חמשה חומשי תורה. מקראות גדולות. ווילנא, תרמ"ו. 5 כרכים.

כל הכרכים מלאים במאות הערות למדניות ארוכות בכתב ידו של הגאון רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג. חותמות בעלות של נכדו רבי אליעזר משה פישר. חלק מההגות קצוצות מעט בשולים. כריכות עתיקות תואמות, לא מקוריות, הכריכות אופיניות לשנות ה – 30 בערך.

• ספר ציון לנפש חיה. שלושה חלקים. ווארשא, תר"ן-תרנ"א. כרוך עם: שו"ת חות יאיר. למברג, תרנ"ד - בספר חותמות והגהה בכתב ידו של רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג.

• שו"ת מהר"ם שיק, אורח חיים. מונקאטש, תר"מ. מהדורה ראשונה.

בספר חותמות רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג. רישומים. בין הדפים מספר הגהות למדניות בכתב יד, 3 מתוכם חתומים יי"פ [=יעקב ישראל פישר]. רישומים וחתימות "זה הספר היקר קבלתי בתמנה הק' זאב וואלף בערקאוויץ". רישום "קיבלתי במתנה מאת דודי היקר".

• שו"ת מהר"ם שיק, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. מונקאטש, תרמ"א-תרמ"ד. מהדורה ראשונה. חותמות רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג.

• ציון לדרש. מאת רבי שרגא פייבש פרנקל. פרמישלא, 1877.
רישום "מספרי משפחת פישר בתי זבנבירגען ירושלים ת"ו". לאורך כל הספר סימני קוים ורישומים ללימוד בספר. וכן הגהות רבות מכמה כותבים. כמה מהם בכתב יד רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג.

• שיטה מקובצת. על מסכת נזיר-ביצה. שני חלקים. אפען, תקפ"א. חותמות רבי שלמה פישר, וחותמות נכדו רבי "אליעזר משה פישר, ירושלים".

• מחזור לשלש רגלים. ווילנא, תר"ע. חותמת בעלות רבי אליעזר משה פישר. חותמות בעלות רבי "אלי' בהר"ס זלאטניק יליד ירושלם ת"ו"

• חידושי חתם סופר, על מסכת שבת. ווין, תרמ"ט. כרוך עם: תשובת מהר"א, מאת רבי יהודה אסאד. חלק שני. פרסבורג, תר"מ. כרוך עם: תשובת מהר"א, אורח חיים, שני חלקים. למברג, תרל"ג. כולם מהדורות ראשונות. בספר חותמות רבי "שלמה פישר רב אב"ד דק"ק קארלסבורג". רישום בכ"י "מספרי משפחת פישר ירושלים ת"ו".

• שו"ת דברי חיים. מאת רבי חיים מצאנז. שני חלקים. בילגורייא, תרפ"ט. חותמות רבי אליעזר משה פישר, 2 הגהות בכתב יד.

• גאון יעקב, מאת רבי יעקב כהנא. למברג, תרכ"ג. עותק חסר שער. חותמות רבי אליעזר משה פישר. הגהה למדנית בכתב יד.

• תיקוני הזהר. לבוב, תר"י. חתימת רבי משה פישר.

בנוסף, ספרים עם רישומי בעלות משפחת פישר: שו"ת יריעות שלמה, מאת רבי שלמה זלמן אולמן. ווילנא, תרס"ה. מהדורה ראשונה • שו"ת אבני זכרון, רבי אלטר שאול פפר. סיגט, תרפ"ג. מהדורה יחידה (2 עותקים) • ספר אור חדש, מאת רבי אליעזר קליר. יוזעפוף, תרי"ח (חתימות עתיקות) • ספר שבילי עולם, מאת רבי אברהם מנדל מאהר. שלושה חלקים. יוזעפוף, תרמ"א. (חלק ראשון חסר שער). כרוך עם: ספר מבשרת ציון, מאת הנ"ל. יוזעפוף, תרמ"א.

הגאון רבי שלמה פישר (תרי"ב-תרצ"ב), תלמיד ה"כתב סופר" בפרשבורג, ותלמיד רבי יצחק במברגר מוירצבורג. לאחר נישואיו נבחר לרבה הראשון של הקהילה האורתודוכסית במינכן. משנת תרנ"א נבחר לרבה של הקהילה הגדולה בקרלסבורג-קהילת הסטטוס קוו אנטה, נאבק כל השנים שקהילתו תצטרף למחנה האורתודוכסי, בשנת תרפ"ח התפטר מכהונתו וקבע מושבו בקלויזינבורג, תשובות הלכתיות ממנו נדפסו בספרי השו"ת של חכמי דורו (פרי השדה. דודאי השדה. יד רמה. אבני זכרון. מצפה אריה). בנו רבי אהרן פישר עלה ארצה והתישב בירושלים, נכדו הוא הגאון רבי יעקב ישראל פישר ראב"ד העדה החרדית מחבר שו"ת אבן ישראל. נכדיו רבי שלמה יהונתן יהודה פישר, רבי אליעזר משה פישר ורבי מאיר צבי פישר. בני רבי אהרן.

רבי אליעזר משה - מגדולי זקני מורי ההוראה בירושלים רבם של שכונת בתי ברוידא. נולד בירושלים לאביו הרב החסיד רבי אהרן פישר זצ"ל, מאנשי ה"פרושים" בירושלים. בגיל צעיר התייתם מאביו ובהגיעו לפרק האיש מקדש נישא לרעייתו - בתו של הגאון רבי אליהו זלוטניק זצ"ל מו"ץ העדה החרדית. כל חייו יגע ועמל בתורה וחיבר את הספר "אליעזר משה" על הש"ס. הותיר אחריו דורות ישרים מבורכים, בנים ובנות וצאצאים הממשיכים את דרכו הרוחנית שהנחיל.

אחיו המפורסם, מגדולי פוסקי הדור האחרון - הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, בעל 'אבן ישראל' וראב"ד 'העדה החרדית' בקי בכל חלקי התורה. כתב פסקים חשובים ותשובות הלכתיות.

גדלים ומצבים שונים.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא