מכירה פומבית 9 ספרים. כתבי יד. מכתבי רבנים, עותקים מיוחסים לגדולי ישראל
29.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
שים לב!! במכירה זו לא תתאפשר קנייה ישירה של פריטים שלא נמכרו במכירה 
המכירה הסתיימה

פריט 10:

אוסף ספרים מספריית הצדיק רבי ישעיה חשין וחתנו הגאון רבי אליהו זלוטניק – הגהות ארוכות, חתימות והקדשות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


אוסף ספרי יסוד וספרי למדנות, מספריית הגאון הצדיק רבי ישעיה חשין מירושלים, ושל חתנו רבי אליהו זלוטניק. כולל הגהות ארוכות בכתב ידו וחתימתו של רבי אליהו זלוטניק. הקדשות וחתימות בכתב יד הרב חשין. בכל הספרים חותמות בעלות של רבי אליהו זלוטניק. כדלהלן:


• סט משנה תורה להרמב"ם. ברלין, תר"מ. שמונה חלקים ב – 4 כרכים.

בשלושה כרכים רישום וחתימת רבי ישעיה חשין. בכרך שני הקדשה עצמית של רבי אליהו זלוטניק שקיבל מחמיו רבי ישעיה חשין. בכרך רביעי, הקדשה עצמית של רבי ישעיה חשין שקיבל את הספר מחמיו. מספר הגהות בכתב יד.

• ספר מעין החכמה. מאת רבי נח חיים צבי בעל עצי ארזים. למברג, תר"כ. בספר רישומים וחתימות רבי ישעיה חשין. כולל כמה הגהות בכתב ידו. חתימות "מנדל זאהן ירושלמי".

• ספר שער המלך. שני חלקים. למברג, תרי"ט - בתחילת הספר הקדשה ארוכה ונאה מאוד בכתב ידו וחתימתו של רבי ישעיה חשין אל חתנו. חתימות נוספות של בעלים קודמים. "אלכסנדר שמחה לעוין" ועוד. בין הדפים שתי הגהות ארוכות בכתב יד רבי אליהו זלוטניק. אחת חתומה בראשי תיבות א"ז.

• אבני מלואים. מאת רבי אריה ליב הכהן. שני חלקים. פיעטרקוב. תר"ע.

בתחילת הספר הקדשה ארוכה ונאה בכתב ידו וחתימתו של רבי ישעיה חשין, אל חתנו. לאורך הספר כמה הגהות ארוכות למדניות בכתב יד הרב זלוטניק.

• ספר תולדות זאב. מאת רבי זאב וואלף פרנק. ירושלים, תרפ"ט-תרצ"ה.

בשער הספר הקדשת המחבר לרבי ישעיה חשין. הקדשה ארוכה בכתב ידו אל חתנו. חותמת רבי אליעזר משה פישר.

מצורפים הספרים הנ"ל: אהל יעקב. למברג, תרכ"א • מחזור לראש השנה ויום הכפורים. ווילנא, תר"ע • כרך כולל הספרים: חסדי אבות, למברג • גבורות הארי, ווילנא, תר"ל. ועוד שני ספרים חסרים (רישום בכתב יד שהספר שייך לרבי ברוך מרדכי ליפשיץ אב"ד נובהרדוק (תקס"ט-תרמ"ה) • כרך כולל שלושה ספרים: בוצינא דנהורא (חסר שער), לקוטי שושנים. ווארשא, תר"מ. מעלפת ספירים. ווארשא, תרמ"ב. רוממות אל על תהלים. חסר שער.

רבי אליהו זלוטניק (תרס"ה-תשל"ה), מדייני בית הדין של העדה החרדית. ראש ישיבה ומגדולי וחשובי רבני ירושלים. בעל "פרי אליהו" ג' חלקים (ירושלים, תשי"ז-תשל"ב). ערך והוציא לאור את ספר "דברי ישעיהו" של חותנו. בשנת תרצ"ו יסד את ישיבת היכל התורה ועמד בראשה. ביתו נשאה לרבי אליעזר משה פישר. כשנפטר בח' אדר תשל"ה הוכרז על ביטול מלאכה כללי מטעם בד"ץ העדה החרדית.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא