מכירה פומבית 9 ספרים. כתבי יד. מכתבי רבנים, עותקים מיוחסים לגדולי ישראל
29.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
שים לב!! במכירה זו לא תתאפשר קנייה ישירה של פריטים שלא נמכרו במכירה 
המכירה הסתיימה

פריט 13:

אוסף מספריית ישיבות "מנחם ציון" ו"שערי ציון" – הקדשות רבות בכתב יד קדשו של רבי זונדל מסלנט מקים תנועת המוסר

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $400
מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


אוסף ספרים מספריית הישיבות "מנחם ציון" ו"שערי ציון", עם הקדשות ורישומים בכל ספר בכתב ידו של הגאון רבי יוסף זונדל מסלנט אבי תנועת המוסר ורבו של רבי ישראל סלנטר. הישיבות שכנו בבנין חורבת רבי יהודה חסיד בעיר העתיקה בירושלים. חותמות שונות של המוסדות הנ"ל ושל ישיבת עץ חיים בירושלים.


• זהר חדש. אמשטרדם, תס"א. רישום הקדשה לישיבת שערי ציון, מעזבון רבי "... גדליה בה"ר יהושע זצ"ל".

• שער הזקנים. מאת רבי וולף המבורג. זולצבך, תק"ץ. בשער הקדשה ארוכה בכתב יד רבי זונדל מסלנט לישיבת שערי ציון.

• הלכות יום טוב, מאת המהרי"ט אלגאזי. ליוורנו, תקנ"ד. מהדורה ראשונה. רישום למדרש מנחם ציון.

• ספר מנחת שמואל, על מסכת ברכות. מאת רבי שמואל מדאלהינאוו. ווילנא, תר"ב. מהדורה ראשונה. בשער הספר רישום "למדרש מנחם ציון".

• שפת הנחל, מאת רבי יהושע אייזיק שפירא. קניגסברג, תרט"ו. הקדשה לישיבת שערי ציון.

• ספר עיני יצחק, שני החלקים. מאת רבי יצחק אהרן מוילקומיר. ווילנא, תרל"ח-תרל"ט. מהדורה ראשונה. הקדשה למדרש מנחם ציון. שער מעטפת נוסף.

• תשובות רבי עקיבא איגר. שטטין, תר"ך. הקדשה לישיבת שערי ציון, מעזבון "הר"ר חיים יוסף בר"א ז"ל מקאוונא". בספר כמה הגהות בכתב יד.

• משאת בנימין. סדילקוב, תקצ"ג. בשער רישום "למדרש מנחם ציון". בדף הפורזץ רישום לישיבת מנחם ציון ולישיבת שערי ציון, בכתיבה זהה.

• אהל יעקב, שמות-ויקרא. פרסבורג, תרכ"ב. הקדשה לישיבת שערי ציון נדבת "הרב הישיש מוה"ר דוב נ"י ב"ר עזרא מאשטרין".

• ברכת המים, מאת רבי מיכל יוזפס. ווין, תרכ"א. מהדורה ראשונה. הקדשה לישיבת שערי ציון.

• סדרי טהרה, מאת רבי אלחנן זנוויל. סדילקוב, תקצ"ו. הקדשה למדרש שערי ציון תרומת "הר' דוב ב"ר מאיר מוואסיליסאק תרל"א".

• ספר כפות תמרים, מאת המהר"ם בן חביב. למברג, תרכ"א. הקדשה לישיבת שערי ציון.

• חדושי הלכות מהרש"א. ברין, תקנ"ו. הקדשה למדרש שערי ציון.

• שו"ת עזרת יהודה, מאת רבי איסר יהודה מלין. ווארשא, תרכ"ב. חסר שער. בדף הפורזץ הקדשה למדרש מנחם ציון.

• בית הבחירה למאירי. קניגסברג, תר"כ. רישום למדרש שערי ציון.

• ספר חוט השני, סדילקוב, תקצ"ג.

• נתיבות השלום, חלק שני. מאת רבי משה נחמיה כהנוב. ווארשא, תרכ"א. הקדשה למדרש שערי ציון.

• אורי וישעי, למברג, תרכ"ד. הקדשה לישיבת שערי ציון.

• אהל יעקב, שמות. ווארשא, תר"י- הקדשה לישיבת שערי ציון. רישום "מנדבת ש"ז".

• אהל יעקב, ויקרא-דברים. למברג, תרל"ד. רישום הקדשה למדרש ערי ציון. בדף הפורזץ רישום ארוך בכתב יד.

סה"כ 20 ספרים. גדלים ומצבים שונים. טוב-בינוני. בלאי, כתמים וקרעים.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא