מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 40:

כתב יד רבי רפאל ישעיה אזולאי אב"ד אנקונה - דרשת שבת שובה ותפילה על הקהילה באנקונה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 2,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


קונטרס כתב יד, דרשה לשבת שובה שלפני יום הכיפורים, עם תפילה מיוחדת ליום כיפור, הכל בעצם כתב יד קדשו של הגאון רבי רפאל ישעיה אזולאי – בן החיד"א זיע"א. [12] דף, [24] עמודים בכתב ידו.

תוכן הכתב יד, דרוש לשבת תשובה. עם ביאורים לכמה מאמרי חז"ל במדרש ולפסוקים מהתנ"ך. בין הדברים גם לא חוסך את שבט לשונו להוכיחם על עבירות מסויימות.

בעמוד הראשון פתיחה לדרוש. בעמוד [4] איזכור של אביו מרן החיד"א "וראיתי להרב הגאון עט"ר א"א זלה"ה שהביא משם הרב מר אביו זלה"ה שהיה מפרש המאמר..."

בעמוד [9] נוסח תפילה מיוחד שתיקן הרב, לזכות בדין של ראש השנה ויום כיפור. התפילה בלשון מיוחדת של מליצות רבות ולשונות מושאלים מפסוקי התורה ומאמרי חז"ל בש"ס:

"...איכו השתא צלותי מצלתינן, בעייא צלותא, צ'ולו לרוכב בערבות, והנה שפתי דובבות, לדידי חזי לי הרימותי קולי, ואל שדי אתחנן, יהמו נא רחמיך עלינו ישוב ירחמנו, ישפיע שפע טבו עלינו, מן הבריכה העליונה, דנאמנים אמרי... סלח נא אנו מבקשים, דנא כתב בס' החיים והשלום ומלא משאלות לבינו לטובה בנחת ושובה בהשקט ובטח ושאנן והוא יכוננה ימין ה' עושה חיל ויגז שלוי'ם ונחת, שולחנם מלא דשן ברכות הטובה, מאלפי רבבה, ושיזכו לשנים רבות, שנותם בנעימים, שנים כתקנן, תחל שנה וברכותיה, כן בני הנה'ורים... ובא לציון גואל, בן דוד בא חלוץ צבא, יתי ונחמני נחזי אנן, יאסוף כחול שרי ישראל כבודה ירושלם, נאוה שאנן ישמחו כל רואיה בעגלה..."

בכתב יד גם כן, אזכורים של ספרי אחרונים, כמו המהרש"א, ספר יפה תאר, ספר שער אפרים. כמו כן "וראיתי להרב הגדול בעל נחפה בכסף זלה"ה בסוף א"כ שהביא משם הרב הגדול סבא דמשפטים כמוהר"ר ישראל זאבי... ". וכן שמעתי שהקשה הרב הגדול ח"ק כמוהר"ם רוביו..." (רבי מרדכי רוביו בעל שו"ת שמן המר מגדולי חכמי ירושלים).

בעמ' [11] דברי מוסר ותוכחה שדרש הרב לקהילתו בעוברם על דברי תורה, בין הדברים נכתב "...וכ"ש וק"ו [וכל שכן וקל וחומר] בדורינו זה ומי שאינו בעל תורה אני לא ידעתי איך מלאם לבם ללכת באשון לילה ואפילה ביחד עם פנויה וכ"ש עם א"א רחמנא ליצלן והשומר עצמו ירחק ויחוס על אנשי הקהל הקדוש הזה שהעון הוגע לכלם, וכולנו בני איש אחד אנחנו וערבים זה לזה, ובעונות עברה גוררת עבירה לבא לידי חילול ה' כמו שעושים ביום שבת בפרסייא ללכת לחנות של ספרים כמו בחול ממש שאף הגוים מתמאים ואומרים שאבד שבת מן היאודים וזה הוא עון ח"ה שאין לו כפרה עד יום מותם ובפרט עון שבת שהוא כנגד כל התורה כולה..."

למיטב בדיקתנו הכתב יד לא נדפס !!

רבי רפאל ישעיה אזולאי (תק"ג-תקפ"ו) בנו בכורו של רבינו החיד"א. קיבל תורה מאביו הגדול. ונמנה בין חכמי ירושלים. בין השנים תק"מ-תקמ"ה יצא בשליחות טבריה לארצות שונות, את שליחותו זו סיים באמשטרדם, שם נשא לאשה את בתו של רבי שלמה שלם רבה של קהילת הספרדים באמשטרדם. עם פטירתו של רבי חיים אברהם ישראל אב"ד אנקונא, בשנת תקמ"ה. הציע מרן החיד"א להם את בנו רבי רפאל ישעיה, וברבנות זו כיהן עד סוף ימיו. היה חביב על אביו לאין ערוך ותמיד כתב לו בדרכי כבוד וחיבה.

בחייו ידע רבי רפאל ישעיה חולי ומכאוב והוקשה עליו מאוד הכתיבה עד שאביו כתב אליו במכתבו "מראות כתביך וצעדיך, לא יאמן כי יסופר צערי הגדול ונהייתי ונחליתי... אך דע בני ידיד כי ה' עמך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך, ואשפוך את נפשי לפני ה' על רפואתך והצלתך בדמעות עיני..." על אף חוליו לא הפסיק מכתיבת חדושי תורה. השאיר אחריו כמה ספרים. תשובות ממנו נדפסו בספרי אביו, חיים שאל, יוסף אומץ, פני דוד, מראית העין.

19 \ 13 ס"מ. מצב טוב. בכמה מקומות טשטושי דיו. שיקומים בשולי כמה דפים. כריכה רכה.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא