מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 39:

כתב יד הגאון המקובל האלקי רבי אברהם מיוחס בעל "שדה הארץ" – [36] עמודים - המאה ה – 17 – גירסאות שונות מהנדפס

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 3,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


כתב יד. אוטוגרף ! "המקובל אלוקי, ענותן כהלל, קדוש אלקים קדושתו מרחם, לא ימוש מתוך האוהל (לשון אחיו בעל פרי האדמה) הגאון רבי אברהם מיוחס מגדולי חכמי ירושלים במאה ה – 17.

תשובה הלכתית שלימה, ארוכה ומקיפה בעניני חושן משפט הלכות פקדון. כולה בכתב יד קדשו עם חתימת ידו המסולסלת.

[36] עמודים מלאים. כתובים בצפיפות. עם הוספות שולים, בין השורות, ותיקונים. לכל אורך התשובה גאונות מפליאה לאין ערוך, בסוגיות הש"ס בדינים הסבוכים של חושן משפט, משא ומתן בפלפול עצום בדברי הראשונים והאחרונים. התשובה נדפסה בספרו שו"ת שדה הארץ (ליוורנו, תקמ"ח. ח"ג סי' טז) – בהשוואה למה נדפס נמצאו גירסאות שונות.

רבי אברהם מיוחס יחיד היה בענוותנותו, שהחזיק עצמו כעפר לפני כל - לכל אורך הכתב יד שלפנינו, ובכלל על כל צעד ושעל בכתיבתו בכל ספריו, הקפיד לכתוב בלשונות של ענוה יתירה מאוד, מתובלת במליצות רבות בביטויי ענווה נדירים. הכל לגודל ענוותנותו הרבה לאין ערוך, של גאון וקדוש זה.

הגאון הגדול המקובל האלוקי רבי אברהם מיוחס, בקי בחדרי תורה, לן בעומקה של הלכה בכל עת, חסידא קדישא ופרישא, בוצינא דנהורא, מגדולי גאוני ירושלים ומרבותיו של החיד"א. נולד בירושלים בסביבות שנת ת"ס. למד תורה מפי הגאון רבי ישראל מאיר מזרחי בעל "פרי הארץ", ומפי רבי עזריה אשכנזי. מחכמי ישיבת "בית יעקב פיררה" מיסודו של בעל "אור החיים" הקדוש. אחיו, וחבר בבית דינו של הראשון לציון רבי רפאל מיוחס בעל "פרי האדמה", מתאר אותו: "איש שהכול בו, בקי בנגלה ונסתר, קורא הלכות חבילות חבילות, המקובל אלוקי ענוותן כהלל, קדוש אלוקים קדושתו מרחם, לא ימוש מתוך האוהל, פרוש מכל ענייני העולם הזה, ומדוכא ביסורין, ובכ"ז לא מנע עצמו אפילו שעה אחת מבית המדרש". עוד בחייו נודע כקדוש עליון, ובני דורו העידו עליו שהיה דומה למלאך ה' צבאות, כל חייו, לא נהנה מהעולם הזה אפילו כאצבע קטנה וסבל יסורים רבים, כמו שהוזכר בהקדמת ספרו "שדה הארץ", שמימיו לא ראה בטובה. בגיל שנתיים התייתם מאביו, בגיל ארבעים כהו עיניו, וכל חיבוריו הם מלפני הגיעו לגיל שלושים. כלומר, נכתבו עד שנת ת"צ.

חיבוריו: שו"ת "שדה הארץ" שלושה חלקים (שאלוניקי-ליוורנו, תקמ"ד-תקנ"ח), "דגלי אהבה" - ביאורים לספר "דרך עץ חיים" ו"אור זרוע" למקובל ר"מ פאפרוש (שלושה כרכים. ירושלים, תשס"ג), "המאור הקטן" - ביאורים לספר "עץ חיים", ו"שיח השדה" - חידושים וביאורים על ספר הכוונות.

על מצבתו חרות: "קברת ארץ אחד המיוחד, פרוש מאהבה, בעל שדה הארץ, ציון מאור עיניים המדוכה בייסורים, בעל דגלו אהבה, אחד בארץ, מצבת המאור הגדול, שקדן בתורה, בעל מאור הקטן להאיר על הארץ, גניזת קודש, הוא הקדוש, המקובל האלוקי בעל שדה הארץ, ה"ה הרב הכולל כמו"ה אברהם בכ"ר שמואל מיוחס, נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ, והייתה מנוחתו יום כ"ט לחודש כסלו שנת התקכ"ח ליצירה". בניו כולם חכמים רשומים וגדולי תורה: רבי שמואל יצחק מיוחס, רבי יוסף יעקב מיוחס ורבי בנימין משה מיוחס. כולם נטמנו לצדו בהר הזיתים.

גודל: 10 \ 15 ס"מ. מצב טוב. כרוך בכריכת עור חדשה. עם כיתוב מוזהב.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא