מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 32:

שלושה כתבי יד – פנקסי רשימות בכתב יד רבי רפאל אבן צור – פרטים היסטורים רבים – פאס, תרנ"ו-תרס"ח

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $1,200
מחיר פתיחה:
$ 1,200
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


שלושה כתב יד, רבי רפאל אבן צור אב"ד פאס. ופנקס נוסף בכתב יד בנו, רבי שלמה אבן צור.


בפנקסים רשימות מפורטות של אלפי הלוואות ופרעונן, הכנסות והוצאות של קופות צדקה שעליהם היה אחראי רבי רפאל אבן צור. עם שמות רבות של יהודי מרוקו בתוכם גם תלמידי חכמים. בין הדפים נמצאים גם רישומים היסטורים בחיי הקהילה בפאס, ופרטים אישיים הקשורים אליו ולמשפחתו של רבי רפאל.

א. כתב יד, פנקס כולל 96 דף. [192] עמודים כתובים. בו רשימות רבות של הלוואות, הוצאות והכנסות, הכל בכתב ידו של רבי רפאל אבן צור אב"ד פאס. הפנקס נכתב לפי סדר, כמעט בכל יום ויום, החל מתאריך יום ו' ס' ראה שנת תרנ"ו" ועד לתאריך יום ה' ס' נצבים תרנ"ז".

ב. כתב יד, פנקס כולל 180 דף. [360] עמודים. החל מתאריך "יום ו' סדר מקץ תרס"ג" ועד לתאריך "יום ה' ס' ויחי חשון תרס"ה".

ג. כתב יד, פנקס נוסף כולל 66 דף. [130] עמודים. החל מתאריך "יום 3 ערב סוכות 13 תשרי 667 [תרס"ז]" ועד לתאריך "יום 2 26 כסלו 668 [תרס"ח]".

ד. כתב יד. פנקס רשימות כנ"ל, כפי הנראה בכתב יד בנו רבי שלמה אבן צור. לשנים תרפ"ח ותרצ"ג. כתוב בעיפרון. 31 דפים כתובים. ועוד דפים רבים ריקים.

כאמור, בפנקסים שלפנינו, פרטים אישיים והיסטורים בקהילה, בעשרות רבות של מקומות בפנקס כותב רבי רפאל אבן צור, פרטים כלליים ופרטיים, שמחות משפחתיות, שידוכין, לידות, ביקורים של אישים מחוץ לקהילה, עצירת גשמים, חוליו ורפואתו. נביא כאן דוגמאות מעט מזעיר מהמפוזרים בכתבי יד.

בפנקס הראשון בדף 54 "היום הזה קרינו תנ"ך ומשניות וזוהר ותהלים וסליחות עד חצות ואחרי חצות סגרנו כל החנויות ונאספו כל העם בבתי כנסות וקרינו תהלים ושיר השירים והתפללנו מנחה ופ' העקידה וסליחות, ואחר המנחה עלינו לבית עלמין וקרינו תהלים וסליחות והכריזו תענית צבור..."

בהמשך כותב, "היום הזה בתפי' שחרית קרינו סליחות הרבה וכו' ואחר התפלה הלכנו לרחובה של עיר וקרינו ס' תהלים... ואח"כ הלכנו ת"ח ורוב אנשי העיר לבה"ך של התושבים וקרינו תנ"ך זוהר ה' יעננו בגשמי רצון ברכה ונדבה... באותו עמ', יומיים אח"כ, כותב הרב שוב על לימוד וקריאת תהלים עקב עצירת גשמים.
הנושא של עצירת הגשמים, התפילות, הסליחות ברחובה של עיר ,לבישת שק, תעניות, נמשך עוד מספר דפים, עד שבדף 26 כותב הרב על ירידת הגשים "הודו לה' כ"ט כל"ח בתוך המועד (פסח) ירדו גשמים הרבה... ליל ח' ש"פ ירדו בכאן הרבה בשופע מתחי' הלילה עד קרוב לחצות הלילה..." ראה בעמ' זה באריכות.

• בדף 7 כותב על הולדת נכדו "ונקרא שמו וידאל" • בעמ' 23 כותב הרב על פטירת הרב הכולל רבי שמעיה הכהן, ואשר דרש עליו בהולכת המיטה רבי שלמה אבן דנאן • בדף 86 כותב הרב באריכות על כניסת מלך מרוקו לעיר פאס • בדף 111 סיפור ארוך על פטירת רבי יעקב בן זמרא, ההספדים, הלוייתו ופרטים נוספים.

רבי רפאל אבן צור (תק"ץ-תרע"ז) אב"ד פאס. זכה לתורה וגדולה במקום אחד - איש אמיד בנכסים ועושר, קרקעות, בתים וחנויות. נשא בעול הציבור והיה עושה צדקות בכל עת. כמו כן העמיד בביתו ספריה גדולה אותה ירש מאביו רבי שלמה והוסיף עליה, ספרייתו היתה אחת החשובות במרוקו, ואת ספריו היה משאיל לתלמידי חכמים במרוקו. חיבר השגות ל"בית עובד ויום מנוחה" והשאיר אחריו שו"ת ופסקים. ליקוטי דינים ועוד. בקי במנהגי ותקנות המערב. לבד מהספריה הגדולה שירש מאבותיו אסף וקבץ כל כתב יד אפילו עלים בודדים, את הכל אסף וכרך לקבצים גדולים. את ספרייתו הוריש לבנו רבי שלמה.

פנקסים בגדלים שונים. מצב טוב. כריכה ודפים רופפים. בכל הרישומים בפנקס של הכנסות והוצאות, רבי רפאל מתח קו עליהם לאות מחיקה. מלבד ברישומים ההיסטורים שאותם השאיר ללא מתיחת קו.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא