מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 21:

סדור חסידי נדיר – הסכמות וברכות של 20 גדולי האדמו"רים – פרמישלא, תרנ"ב – עותק נאה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 500
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


סדר תפלה כמנהג ספרד, עם פירוש תפלה למשה מאת רבי משה קורדובירו – הרמ"ק. עם סדור אור הישר הכולל בתוכו ספר אור צדיקים מאת המהר"ם פאפירש. וספר דרך החיים מאת רבי יעקב לוברבוים מליסא. ועם הוספות אחרות.


פרמישלא, תרנ"ב. דפוס זופניק, קנאללער עט האמערשמיט.

בתחילת הספר נדפסו 20 הסכמות ותעודות מגדולי האדמו"רים המהללים ומשבחים את הסידור הקדוש הזה. הסכמות: האדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלזא. רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא. רבי דוד הלברשטאם מקשנוב. רבי צבי אלימלך שפירא מבלוזוב. רבי מאיר יהודה שפירא מבוקבסק. רבי שלמה שפירא ממונקאטש. רבי יהושע הורביץ מדזיקוב. רבי יצחק מאלעסק. רבי אליעזר צבי ספרין מקומרנא. רבי שלמה הלברשטאם מויז'ניץ. רבי ברוך הגר מויז'ניץ. רבי דוד משה פרידמן רבי ישראל פרידמן ורבי מרדכי שרגא פרידמן מטשורטקוב. רבי יצחק פרידמן מביאן, רבי ישראל פרידמן מסדיגורא, ועוד.

חלק א: תפילות חול ושבת. [8], כד, רפו דף. ‬‬

בדף [2]: "הקדמת המו"ל שכתבה בשנת תר"ן בעת התחלת הדפסת הסידור. בה מספר שאסף כתבי-יד של "תפלה למשה" לרמ"ק, "העתקות ספרדיות ואיטלקיות", "אשר זה יותר משתי שנים עובדים להעתיקם... להוציאו לאור". כמו כן תוקן הנוסח של "אור הישר", "דרך החיים" נדפס בשלמותו ותוקן, "ונתוספו בו כמה הלכות ופי’ על נוסחאות התפלה ממהדו"ת [ממהדורא תניינא] של הגאון המחבר". ‬‬

 כד דף: אור הישר (שער מיוחד), תקון חצות, הנהגת הבקר (ועוד ענינים שקודם התפילה). ‬‬נדפסו כאן בדף א-ג "עמוד התורה" ו"עמוד העבודה" (בחלקו) מתוך "אור הישר". חלקים נוספים של "אור הישר" מפוזרים במקומות שונים בסידור. "עמוד גמילות חסדים", מאת ר’ צבי הירש חזן, נדפס בסוף חלק ב, לפני "דרך החיים". ‬‬בהתחלת "תפלה למשה", בדף א,א, הערה מאת המקובל רבי ישראל סרוק. ‬‬
בסוף חלק זה נדפסה "התנצלות" המגיה, ר' צבי בריז"ל, הכותב שהיו לפניו ג כתבי יד של "תפלה למשה" ומפרט את טיבם ואת כותביהם. כאשר נוסח התפילה שבכתבי-היד שונה "מסידורים שלנו" הביא את שתי הנוסחאות. ‬‬

חלק ב: תפילות ימים נוראים. [רפז]-תלב, ח; [1], מח, [2] דף.

כולל בתוכו פי’ תפלות ר"ה והתקיעות וסדר עבודת יוה"כ, מאת הרמ"ק הנקרא "זבחי שלמים". תפילות מוסף של שבת וראש חודש, הגדה, תפילות ראש השנה ויום כפור (עמידות), סדר התקיעות וסדר העבודה, הושענות (עם פירוש קצר), היחוד, סליחות לשני וחמישי ושני ולתעניות, יוצרות לד’ פרשיות. ‬‬
ח דף: אור הישר, עמוד גמילות חסדים. ‬‬

[1], מח, [2] דף, עם שער מיוחד: ספר דרך החיים השלם, הוא אסיפת דינים השייכים לסדר התפלה, מאת רבי יעקב לוברבוים מליסא. ‬‬

כרך עב כרס. מצב טוב מאוד. כריכת עור מקורית. שדרת הכריכה בלויה.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא