מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 30:

כתב יד – ספר דרך הקודש לרבי וידאל הצרפתי – מרוקו, המאה ה – 18

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $4,250
מחיר פתיחה:
$ 1,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


כתב יד, ספר דרך הקודש, ביאור על תורת כהנים – ספרא דבי רב. מאת רבי וידאל הצרפתי אב"ד פאס. כתיבה מערבית יפיפיה. צפון אפריקה [מרוקו], המאה ה – 18.


הספר הוצא לאור לראשונה מתוך "כתב יד ישן נושן" על ידי חברת דובבי שפתי ישנים בהוסיאטין, שנת תרס"ח. בהשוואה שערכנו בין הכתב יד שלפנינו לדפוס, נמצאו שינוים ושינוי גירסאות רבים מאוד לאורך כל הספר, ולכן, אין ספק שהספר לא נדפס מתוך הכתב יד שלפנינו. ידוע על כתב יד נוסף של ספר "דרך הקודש" שנמצא בספריית מוסקבה-גינצבורג 393. וצילומו בספריה הלאומית. רשומה מס' 000086980.

המחבר

רבי וידאל הצרפתי (נפטר ש"פ בערך), מגדולי וחשובי חכמי פאס. חיבר כמה חיבורים חשובים ונותרו בכתב יד. היה מעיין גדול, כתב חידושים רבים אך הכל בקיצור מופלג ובעומק. חיבוריו הידועים: צוף דבש. מגלת סתרים. אוצר נחמד. אמרי יושר. דרך הקדש. קונטרס הגהות והוספות על דברי הרא"ם.

מדברי רבינו החיד"א על המחבר, כפי שהובא בתחילת הספר דרך הקודש דפוס הוסיאטין: "אחד מגאוני המערב הקדמונים והרב 'קרבן אהרן' היה מבית דינו. חיבר השגות על הרא"ם ונדפסו בספר 'נימוקי שמואל' להרב נכדו, ועוד חיבר ספר צוף דבש והיה אב"ד ק"ק פיס, ושמעתי שחיבר ס' "אמרי יושר" באור על מדרש רבה ודבריו בקצור מופלג וצריכים עיון ועומק ואח"כ יטעום המעיין מחכמתו כי רבה, והספר הנז' הוא בכ"י, ועוד שמעתי שחיבר הרב פי' על פר"א, וחיבר קצת פירוש על התורה כ"י, ואני הדל לקטתי קצת מפירושו וכתבתיו בקונטרס 'סבר יוסף'. והנה הרב הוא נכד הרב הגדול מהר"ר וידאל הצרפתי הראשון והרב המובהק מר קשישא מה"ר אליהו הצרפתי אב"ד ור"מ פיס, הוא נכדו של מה"ר וידאל בעל 'צפוף דבש' ויש לו יחס עד רבינו נתן בן בתו של רש"י ושמעתי שהרב רבי אליהו הנז' הוא דור חמש עשר לרבינו תם הידוע, והרב אליהו הנז' תלמיד מהרב המופלא ח"ק כמהר"ח ן' עטר.

קיז דף. כתובים משני צדדים. 19.5 \ 15.5 ס"מ. מצב טוב מאוד. דפים איכותים. בשלושה דפים פגם חלקי בשיקום נייר עם השלמה בכתב יד שונה. כריכת עור מקורית, שדרת הכריכה חסרה בחלקה. עיטורים על גבי הכריכה.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא