מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 26:

חק לישראל – העותק של האדמו"ר הקדוש רבי מסעוד ב"ר יעקב אבוחצירא אביו של ה"בבא סאלי" שנתן במתנה לגביר רבי מכלוף נזרי ...

נמכר ב: $1,000
מחיר פתיחה:
$ 1,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

חק לישראל – העותק של האדמו"ר הקדוש רבי מסעוד ב"ר יעקב אבוחצירא אביו של ה"בבא סאלי" שנתן במתנה לגביר רבי מכלוף נזרי מארפוד


חק לישראל, חמשה חלקים. ליוורנו, תרי"א-תר"ך.


לפנינו ה"חק לישראל" שהיה ברשותו של הגאון הקדוש רבי מסעוד אבוחצירא זיע"א בנו של רבי יעקב אבוחצירא ואביו של ה"בבא סאלי". בכרך במדבר, עדות בכתב ידו של רבי יצחק נזרי שהספרי "חק לישראל" הללו ניתנו במתנה לאביו הגביר רבי מכלוף נזרי מארפוד, מאת האדמו"ר הקדוש רבי מסעוד אבוחצירא.

בכרכים וחתימות ורישומים בני משפחת נזרי: בכרך במדבר, דף טז\ב רישום וחתימת רבי יצחק נזרי, ארפוד, שנת תרצ"ב. בדף עט\ב, רישום מאוחר יותר בכתב ידו "זה החק לישראל החלקים בכך אמר לי המנוח אבא קבל מתנה מאת הרא"ל מסעוד אביחצירא". בכרך דברים, דף נה\ב רישום וחתימת בעלות רבי יצחק נזרי. בסוף כרך שמות, חתימה "ע"ה שלמה נזרי ארפוד".
רבי יצחק נזרי – בן הגביר ר' מכלוף נזרי, נולד בעיר ארפוד שבמרוקו. היה שוחט ובודק. מוהל, מלמד ודרשן במרוקו ואח"כ בעיר לוד בארץ הקודש. התבלט ביראת השם שהיתה ניכרת על פניו. הוסמך לרבנות על ידי ה"בבא סאלי" ואחיו ה"בבא חאקי" ובנו ה"בבא מאיר". רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי", לא נתן מכתבי הסמכה אלא ליחידים בלבד ובניהם רבי יצחק נזרי. ידידות גדולה שררה בין הרבנים הקדושים רבני משפחת אבוחצירא לבין משפחת נזרי, כפי העולה ממכתבי ההמלצה, שם נכתב בין היתר בשבחו של רבי יצחק נזרי ואביו רבי מכלוף. וזו לשונו הקדושה של האדמו"ר ה"בבא סאלי" "האי צורבא מרבנן זית רענן, החכם השלם והכולל כבוד הרב החשוב רבי יצחק נזרי ישצ"ו, [ב]ן' הזקן הכשר גביר נעלה סי' מכלוף הי"ו... זה כמה מוסמ'ך ועומד... משרת בקודש, פה ארפוד יע"א..." (המכתבים הנ"ל מובאים בספר ישראל סבא קדישא, עמ' 478-481).

האדמו"ר הקדוש רבי מסעוד ב"ר יעקב אבוחצירא "אביר יעקב" זיע"א. אביו של האדמו"ר ה"בבא סאלי" זיע"א. קדוש מבטן ומלידה. גאון מופלג בכל חלקי התורה ומנהיג נערץ ונשגב. לאחר פטירת מרן אביו "אביר יעקב" זיע"א, התעטר בנו רבי מסעוד בכתר הנהגת העיר תפיללאת שבמרוקו. סיפורים מופת רבים הילכו סביב אישיותו ותהלוכות קדשו ששגבו מהבנת אנוש, ברכותיו היו נושאות פרי. מנהיג ברמה את עדתו ולא חת מפני איש. יחד עם זאת חלק ניכר מזמנו חילק כדי לטפל בצרכי עניים ולכלכל את ביתם, לצורך זה לא נמנע מלכתת רגליו ולאסוף מעות ואף נטל על עצמו התחיבויות כספיות, לשם כך, היה גם לווה מן הגוים ברבית ומחלק לעניים יהודים. בפי יהודי מרוקו כונה "סבא דמשפטים" בהיותו נוהג את בית דינו ביד רמה כשהוא עומד על קוצו של יו'ד בפסיקת הלכה ובחריצת דין. קבע תקנות בקהילה, נשא דרשות בפני העדה. בהסתלקותו בי"ב אייר תרס"ח נאספו כל בני תאפיללת ואגפיה ללוותו למנוחת עולמים. וכבוד גדול עשו לו שרבבות יהודים ליווהו בדומיה, היה זה מחזה לפלא גם בעיני גויי האזור ששמרו את הערצתם לאיש הקודש רבם של היהודים.

ספר בראשית: חסר שער ודף ראשון, וכמה דפים אחרונים. ספר שמות: חסר שער. [1], קפ דף. ספר ויקרא: קעד דף. ספר במדבר: עותק חסר תחילה וסוף, לפנינו מדף ד עד דף קעט. ספר דברים: חסר שער. [1], קצד, [1] דף. שני ספרים ללא כריכה. בלאי שימוש. וכתמים. מצב כללי טוב.