מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 48:

כתב יד - חיבור על התורה, חידושים ודרשות מגדולי ישראל – לא ידוע ! – [גרמניה], המאה ה - 18

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $2,000
מחיר פתיחה:
$ 2,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


חיבור בכתב יד, חידושים ודרשות על סדר פרשיות התורה והפטרות, מועדים, חידושים על הש"ס וחידושים על פירוש רש"י על התורה. לאורך כל הכתב יד שמועות רבות מגדולי ישראל. כתיבה אוטוגרפית של המחבר. [גרמניה], אמצע המאה ה – 18.


בחידושים רבים הכותרת: "מאמ"ו מוהר"ר יהונתן לבר מצוה". "פירוש על הפטרה של מחר חודש מהגאון הגדול מוהר"ר יהונתן נר"ו". "מאדמ"ו כמוהר"ר דוד אופנהיים ז"ל". "לחנוכה שבת ממהר"י נר"ו". "שייך לר"ה ולי"כ מאמ"ו מוהר"ר נתן נטע מאושיץ אב"ד דק"ק באמבערג". "מהגאון הגדול מוהר"ר משה בק"ק המבורג זצ"ל. "מאמ"ו מהור"ר אברהם ברודא זצ"ל". מאמ"ו אב"ד ור"מ דק"ק פראג". "מאמ"ו מהור"ר שמואל קראקוויר זצ"ל". "שאלה ששאל לי סוחר מענגלנד שלא היה אמונה כלל ואמר שעולם הוא קדמון... עד ששאלתי לאדונינו כמהור"ר ליב לארער שהיה למדן מופלג וחכם והשיב לי... אמו"ה המבורגר ושמח בתשובה זו כמוצא שלל רב".

בסוף הספר מביא המחבר, "מצאתי כתוב בספר גאולת עולם שלי בכתיבת ידי שבו פשטים מלא וגדוש נחמדים מכמה רבנים, בתוך הבאים מצאתי דבר שוה לכל נפש מאב"ד בק"ק ווילנא לא מנעתיו לכתוב כאן שפתותיו דוב' בקבר". בקטע אחר כותב המחבר: "ועכשיו בדעתי ב"ה להעתיק פשטים נחמדים מספר גאולת עולם שלי שרשמתי בימי בחרותי". ספר גאולת עולם זה, נמצא בכתיבת יד באוסף כתבי היד של הספריה הלאומית (מס' 41562), תאריך הכתיבה שם הוא שנת תע"ג, ושם חידושים ודרשות מאת רבי דוד אב"ד פראג, רבי העשיל אב"ד קראקא, רבי וולף שפירא אב"ד פיהם, רבי שמואל קוידנוור, רבי שמואל קרקובר. שם נזכר גם רבי אברהם ברודא בברכת החיים (נפטר תע"ז), כאן הוא נזכר בתיאור זצ"ל, הדבר מתיישב עם מה שכתב המחבר בכתב יד שלפנינו, שחיבר את ספרו גאולת עולם בימי בחרותו. הכתב יד שלפנינו, כפי הנראה נכתב בשנת תקל"א וכדלקמן. הכתיבה והמאפיינים בין שני כתבי היד הללו, זהים לחלוטין.

קטעי החידושים ממוספרים באותיות והם מגיעים עד רמ"ז [247] חידושים, מעט מתוך החידושים הללו בכתיבת סופר נאה ומסודרת, אולי בכתב יד בן המחבר, שני סוגי הכתיבה משולבים יחד בספר באופן מסורג. אחריהם, 2 דפי מפתחות (דפים נב-נג). בהמשך, מספור דפים חדש יז עמ', חידושים על פירוש רש"י. בנוסף, מספור דפים חדש "ליקוטים", 11 דף. בעמוד אחרון חתימת [המחבר] ותאריך. "ישעי' [ישעיה]... (שם המשפחה מחוק בדיו וקשה לפענחו), תקל"א – אפשר שהמחבר החל את הכתיבה קודם שנה זו.

נג דף כתובים משני צדדים + יז, כב עמ' (סה"כ 145 עמודים כתובים). 19 \ 15 ס"מ. מצב טוב, בינוני. בדפים ראשונים קרעים קלים, קיפולים ובלאי. כתמים. פגיעות טקסט קלות. כריכת עור. כריכה ודפים מנותקים.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא