מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 27:

לא הוצע במכירה מעולם !!! מכתב נדיר ביותר בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי דוד אבוחצירא "עטרת ראשינו" הי"ד ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $20,000
מחיר פתיחה:
$ 20,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים
תגיות:

לא הוצע במכירה מעולם !!! מכתב נדיר ביותר בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי דוד אבוחצירא "עטרת ראשינו" הי"ד - [ריאסני], תרע"א


מכתב נדיר ביותר, בעצם כתב יד קדשו וחתימתו של הגאון הקדוש רבי דוד אבוחצירא "עטרת ראשינו" בן רבי מסעוד אבוחצירא בן רבי יעקב "אביר יעקב" ואחיו הגדול של רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי". "סדר ואתה תצוה את בני ישראל שנת חיי'ם ברכה שלום" [תרע"א].


מכתב מ"עטרת ראשינו" לא הופיע במכירות פומביות מעולם ! ומכתבים ממנו לא ניתנים להשגה כלל.

המכתב נשלח אל גבירים בכמה קהילות במרוקו. "קה"ק קהל אזריג'יזת יע"א וקה"ק קהל קצר שוק יע"א וקה"ק קהל תיעלאלין יע"א וק"ק קהל לקצאבי יע"א וקהל קדוש קהל אוטאט יע"א שלום לכם מהיראה ומאהבה, ועל ראשיכם מלמעלה החכמים השלמים ה' ישמרם ויחיים, וכל הגבירים הרמים העושים צדקה וחסד, ה' צבאות יגין עליכם ותעמדו על רוב שלום".
במכתב קורא רבי דוד לבוא לעזרתו של רבי שלמה ילוז שיגיעו אל מחניהם, שיראו לחזקו ולאמצו ושיעזרוהו ביד נדיבה. בתחילת המכתב כותב רבי דוד יחוסו וחשיבותו של המבקש רבי שלמה ילוז. בין דברים מזכיר כי הוא נכדו של "הח' הש' [החכם השלם] הרב הגדול כמוה"רר שלמה חיון זצלה"ה זיע"א". בסיום המכתב מברך רבי דוד לכל מי שיעזור להנ"ל, "זכות אדונינו זיע"א ואבותי הקדושים תגין עליכם ועל כל אשר לכם".

רבי דוד אבוחצירא (תרכ"ו-תר"ף), מרנא ורבנא, האשל הגדול, הגאון הענק, הקדוש והטהור, אדוננו גאון עוזנו, מרן מלכא, מעוז ומגדול, חסידא קדישא, אבן הראשה, כתר ועטרה, המלך רבינו דוד אביחצירא זצוקלל"ה (לשון שער ספרו פתח האהל). כבר בשנות ילדות ונערותו שקד על דלתי התורה ונמנה על שומעי לקחו הקבועים של זקנו מרן "אביר יעקב" מפיו קיבל תורה ויראה. כמו כן הטה אזנו לקנות דעת וחכמה מפי אביו מרן רבי מסעוד. כיהן כרבה של ריאסני שבמרוקו, אח"כ כיהן כרב וראש ישיבה בתאפיללת משכן רבנות אבותיו, משם מצודתו היתה פרוסה על כל רחבי מרוקו. לבני קהילתו היה משען ומשענה והנהיג את עדתו ברמה. העמיד תלמידי חכמים ובין תלמידיו היו אחיו ה"בבא סאלי", שארו רבי מכלוף אבוחצירא, רבי משה אתורג'מן ועוד רבים. ספריו שהותיר אחריו הותיר אחריו "פתח האהל" ב' חלקים. "רישא וסיפא" - בהם מתגלה מקצת גאונותו בנגלה ובנסתר ובקיאותו בכל שטחי התורה. את ספריו הוציא לאור אחיו ה"בבא סאלי". נכד אחיו האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א, התבטא פעם אודות ספרי רבינו, שכל ספריו נכתבו ב "רוח הקודש".

הסתלקותו של רבינו היתה טרגית. ראה באריכות בהקדמתו של רבי מכלוף אבוחצירא לספר קהלת יעקב, (ירושלים, תשל"א).
שם מספר הרב באריכות את כל הקורות אותם כעד ראיה ומקור ראשון, בגזירות הנוראות בעת מרידת המוסלמים בשלטון הצרפתי, ועל הלקחו של ארון האלקים רבי דוד אבוחצירא על ידי הארורים הללו.

[1] דף. 21 \ 13 ס"מ. מצב בינוני. קרעים חסרון בכמה אותיות מחמת סימני הקיפול. מוצמד לדף עבה.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא