מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 2:

מכתב ארוך מאת הגאון הקדוש רבי חיים צבי הירש מנהיימר ה'עין הבדולח', בו דן בכשרות דיין שנפסל בידי הרה"ק ה'קדושת יום ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $2,500
מחיר פתיחה:
$ 2,500
הערכה:
$4,000 - $5,000
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

מכתב ארוך מאת הגאון הקדוש רבי חיים צבי הירש מנהיימר ה'עין הבדולח', בו דן בכשרות דיין שנפסל בידי הרה"ק ה'קדושת יום טוב' מסיגעט

איגרת ארוכה בדיני חליצה למעשה מאת הגאון רבי חיים צבי הירש מאננהיימער, מגדולי תלמידי מרנא החתם סופר בעל 'עין הבדולח' אב"ד ווערבוי ואונגוואר המעטירה, מפוסקי וממנהיגי הדור.


האיגרת נכתבה לדומ"צ באונגוואר 'הרב המופלג בתורה ויראה כמו"ה חיים יוסף שווארץ דומ"צ דפה'. 
מאחורי המכתב כתב מקבלו: 'זה נשלח לי עבור חליצה שהי' דיין הנאסר הידוע'.
הדיין הידוע, נפסל בידי מרנא הרה"ק בעל 'קדושת יום טוב' מסיגעט, אחר שיצאו עליו רינונים בעבירות.
אמנם, בגוף מכתב זה, מחלק הגאון הנודע אב"ד אונגוואר ובעל 'עין הבדולח' וטוען כי פסק זה בו פסל הקדושת יו"ט את הדיין, 'והרב המנוח דק"ק סיגעט שפסלו להיות דיין אף שלא קיבל עדות', כוונתו הייתה אך ורק לפסילתו מהיות דיין קבוע ורב קהילה, היכול להכשיל את בני קהילתו.
אמנם, דיינות באקראי, וכ"ש לחליצה, הכשרה בהדיוט - כשר דיין זה, ואין צורך להצריכה חליצה נוספת. 


30x24 ס"מ. דף מקופל. 14 שורות. מצב טוב מאד.

הגאון רבי חיים צבי מנהיימר [מאננהיימער]  [תקע"ד -תרמ"ו, 1814-1886] מגדולי תלמידי מרן החתם סופר, רבן של ורבוי ואונגוואר המעטירות, ממנהיגי היהדות החרדית בהונגריה ומפוסקי הדור המפורסמים.
אחר לימודיו אצל רבותיו הגאונים רבי יעקב קופל חריף' ורבי בנימין זאב לעוו. עוד לפני שנהיה בר-מצווה התקבל ללימודים בישיבת פרשבורג ונחשב לאחד מתלמידיו הקרובים של החתם סופר.
בראשית דרכו ברבנות כיהן כרב בשטמנסדורף ולאחר מכן רבה של העיר הגדולה ווערבוי, שם שימש ברבנות והקים בה ישיבה גדולה ביותר. בשנת תרל"א נבחר לרבנות העיר אונגוואר במקום רבי מנחם א"ש. למרות שנהג כדרכם של רבני אוברלנד האשכנזים, היה מקובל מאוד על צדיקי החסידות שהפליגו בשבחיו. רבים מרבני הונגריה בהם מגדולי הדור שאחריו, למדו בישיבותיו בווערבוי ובאונגוואר.

מתלמידיו הידועים, רבי ישעיה זילברשטיין בעל 'מעשי למלך', רבי יוסף חיים זוננפלד מרא דארעא דישראל, רבי יוסף אלימלך כהנא ורבים אחרים. 
על מצבת קברו נחרת:
מצבת קבורת
שר וגדול בישראל
אבי הרועים
הארז אשר בלבנון
גאון עולם וצדיק נשגב
מו"ה חיים צבי מאנהיימער
אב"ד ור"מ בקהלתנו
בן מו"ה דוד יהודה זצ"ל
חיילים הגביר וגבורתו הראה בתורת אל
ידיו היו אמונה ורועה אבן ישראל
ישרו ואמתו וצדקתו כהררי אל
מוסר ה' ותוכחתו למד לבני ישראל
צאנו צאן קדשים נהל על מי התורה
בחכמה הנהיגם ופתח למו שערי אורה
יתענג בצל שדי על כנפי איום ונורא
עלתה נשמתו שמים ליל י"ז תמוז תרמ"ו לפ"ק
ת. נ. צ. ב. ה.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא