מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 40:

ספר קדוש בקבלה, העותק של משפחת צדיקי בית לעלוב!! שושן סודות, מאת רבי משה בן יעקב ה'גולה מקייב'. קארעץ (קוריץ) ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $100
מחיר פתיחה:
$ 100
הערכה:
$300 - $500
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

ספר קדוש בקבלה, העותק של משפחת צדיקי בית לעלוב!! שושן סודות, מאת רבי משה בן יעקב ה'גולה מקייב'. קארעץ (קוריץ), תקמ"ד - 1784

שושן סודות, ביאור ענייני קבלה עמוקים מרבותינו הראשונים, חיברו רבי משה בן יעקב מקייב. קארעץ, תקמ"ד - 1784. 


העותק האישי של צדיקי בית לעלוב. על הספר חותמותיו של הרה"ק המופלא רבי ירחמיאל יוסף בנו חביבו של קדוש ישראל רבי אלעזר מנדל מלעלוב. 

'ירחמיאל יוסף בהה"צ ר' אלעזר מנחם זצ"ל בעיה"ק ירושלים תובב"א'


את העותק המיוחס והמקודש רכש בסילודין המקובל הצדיק רבי משה יאיר ווינשטאק, פרי עץ חיים לצדיקי לעלוב, והוא חורט בכתב ידו הק' השתלשלות רכישת הספר, תוך שהוא עמל במיוחד בכתב יד סופר קדוש, להשלים 15 עמודים העוסקים ברזין דרזין, שנשחקו ונתפוררו מרוב עמלם של בעליהם הק' הקודמים אליו. 


צג, [1] דף, 19 ס"מ.


כתמים, נזקי עש, דפים עם קרעים (הטקסט החסר הושלם בכתב יד נאה ועתיק), מצב כללי בינוני - טוב.


המחבר: הקדוש רבי משה בן יעקב שנודע בכינוי 'הגולה מקייב'. ידוע כצדיק נשגב שחי בליטא, רוסיה, קרים וטורקיה, כל ימיו סבל מצרות ונדודים רבים.


רבי ירחמיאל יוסף בהרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב. נולד בשנת תרכ"ו לאביו הקדוש בנו של הרה"ק רבי משה מלעלוב, ומשכך היה נכדם של הרה"ק רועי החסידות המפורסמים רבי דוד מלעלוב ורבי יעקב יצחק מפרשיסחא. למרות הצטנעותו הרבה של רבי ירחמיאל יוסף, נהרו אליו המוני כשרי ירושלים שידעו כי כל היוצא מפיו יעשה, בקדושתו ובטהרתו המפורסמים. 

אחיו המפורסמים בצדקתם בכל קצווי תבל, הרה"ק רבי דוד צבי שלמה [רבי דוד'ל] מירושלים ורבי אלטר מססונבצה, העריצוהו והתבטאו אודותיו בביטויים נדירים. בנו הרה"ק רבי מרדכי אלעזר מנחם נהג באדמורו"ת והמשיך את חצר הקודש של חותנו דודו הרה"ק רבי אלטר מסוסנוביצא ונודע כגאון ופרוש עד שנעקד עקד"ה בשואה האיומה, לבלי השאר ענף ונצר לשושלת קדושה זו. [היארצייט של רבי ירחמיאל יוסף  ביום התחלת המצור על ירושלים י' טבת תרע"ח]. 


המקובל הגאון הצדיק רבי משה יאיר וינשטוק, ירושלים תרנ"ט-תשמ"ב, נכדו ומקורבו של האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב- ירושלים, מתלמידיו הגדולים של בעל 'הסולם' ושל המקובל רבי חיים שאול דוויק ,השד"ה וממקורבי הראי"ה קוק. חיבר 83 ספרים כמנין שנות חייו, סגנון חיבוריו הוא ליקוט, שילוב, חיבור ועריכה אנציקלופדית בין התלמוד, הקבלה, ותורת החסידות, הלכה ומדרש. בספריו הוא מגלה בקיאות עצומה בכל ספרי הקבלה שנדפסו עד היום. מטרתו הייתה לקשר את תורת החסידות רבת הענפים אל חכמת הקבלה, בחיבורו המקיף "סידור הגאונים והמקובלים והחסידים" בירר וחקר מקורות של מנהגים שונים.

שמו נערץ ונקדש בקרב מקובלי הדור האחרון וחיבוריו השונים התפרסמו ברחבי עולם הקבלה ותורת הסוד.
לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא