מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 41:

הגהות רבות בהלכה על טור חושן משפט של הרה"ק רבי אלטר מלעלוב -סוסנובצה 'דער ארץ ישראל רבי', ווארשא תרכ"ח. נדיר ביותר! ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 500
הערכה:
$1,200 - $1,500
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

הגהות רבות בהלכה על טור חושן משפט של הרה"ק רבי אלטר מלעלוב -סוסנובצה 'דער ארץ ישראל רבי', ווארשא תרכ"ח. נדיר ביותר! חותמת בעלות המקובל רבי ידידיה רפאל אבולעפיה!

טור חושן משפט, מהדורת ווארשא תרכ"ח, עליה מתנוסס חותם בעלות מאת הרה"ק 'אברהם בצלאל נתן נטע בההצה"ק ר' אלעזר מנחם זצוקללה"ה בידרמאן בעיה"ק ירושלים תובב"א', ובתוכה הגהות למדניות בהלכה, בעצם כתב ידו, רוב ההגהות הם בעיקר בהלכות הלוואה. 


ככלל, אין בנמצא חידושי תורה והלכה בכתב ידם של האדמור"ים הצדיקים לבית לעלוב, באשר הצניעו ביותר את גדלותם התורנית וההלכתית. הערות אלו שלפנינו, אפוא, הינן יחודיות ביותר ונדירות מאוד.


כמו כן, קיימות שתי חותמות מאת המקובל האלוקי רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיה 'היר"א', ראש ישיבת המקובלים הנודעת 'בית אל', 


כריכה מקורית פגומה. מעט נקבי עש ללא חיסרון. מצב כללי טוב -טוב מאוד.


הרה"ק רבי אלטר מסוסנובצא [תרכ"ב- תרצ"ג] היה בנו של הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב ואחיו של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה [רבי דוד'ל]. שב לפולין מירושלים וכיהן באדמורו"ת בעיר סוסנוביצה משם יצא שמו לתהילה כפועל ישועות נשגב ועובד עבודת השם בסילודין. 


המקובל האלוקי רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיה [מכונה: היר"א תקס"ז-תרכ"ט, 1806-1869] ראש ישיבת המקובלים בית אל.

תלמידו של הרב רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי, ראש "ישיבת המקובלים בית אל" ונכדו של הרש"ש הקדוש, שהיה גם הוא ראש הישיבה עד פטירתו בתקפ"ז. הוא מתואר כ-"צדיק המדוכא ביסורים ומתפרנס מיגיעו, חסידא קדישא, פרוש מבטן ומהריון". את גדולתו בחכמת הנסתר ניתן לראות מהקדמותיו, חידושיו והערותיו שנדפסו בראש ספרי תלמיד האר"י ר' חיים ויטאל. עם חיבוריו נמנים הספרים "דרך ושלום", והספר "קניין פירות" על כוונות הרש"ש, הרבה הערות חשובות שנכתבו על ידו הדפסו בסידור הרש"ש המכונה "הסידור הנדפס" שכן עד אז היו הסידורים צילום של כתבי יד. בהערות חשובות אלה שמו חתום בר"ת- "היר"א" וכך נחקק שמו בין חכמי המקובלים. 
לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא