מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 47:

חותם המחבר הק'! סדרי טהרות - מפת ארץ ישראל. מהרה''ק בעל ה'תכלת' מראדזין. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל''ג 1873

נמכר ב: $1,000
מחיר פתיחה:
$ 1,000
הערכה:
$3,000 - $4,000
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

חותם המחבר הק'! סדרי טהרות - מפת ארץ ישראל. מהרה''ק בעל ה'תכלת' מראדזין. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל''ג 1873

סדרי טהרות על מסכת כלים, בסוף הספר המפה הנדירה ויקרת המציאות מפת ארץ ישראל ששימשה את המחבר למחקריו אודות התכלת הידוע. מהדורה ראשונה, יוזעפאף, תרל"ג 1873.


בעותק שלפנינו פריט נדיר ומקודש: מפה עתיקה ויקרת המציאות של ארץ ישראל, המופיעה תחת חותמתו האישית של המחבר [שבעת חיבור הספר היה אך בן 33]. "גרשון חנוך הענוך לינער בהרב הגאון הקדוש מאיזבצא שליט''א''


[5], אעב [צ''ל רעא] דף. בסוף המפה. דף שער באותיות בדיו אדומה.

רקע: המחבר הוציא חיבור על סדר טהרות במשניות, אשר היה דומה מאוד בסידורו החיצוני ובסדר הדפים לתלמוד הבבלי. חיבור זה וחיצוניותו עוררו פולמוס נרחב בזמנו, כשהרבה מגדולי הדור התנגדו לחיבור זה מחשש שברבות השנים יחשבוהו כחלק מן התלמוד בבלי. מחשש זה הדפיס המחבר את חלקו השני, במתכונת שונה בהוסיפו בראש כל עמוד את הכותרת "ספר סדרי טהרות", ובתחתית העמודים ההודעה כי החיבור "מלוקט מדברי התנאים והאמוראים ז"ל". ובכך שקט ושכך הפולמוס העז. 
פריט זה אפוא, נדיר וייחודי, אחר שהחלק השני שונה בסידורו עקב הפולמוס הנזכר. מקובל, כי החיבור הכביר נעשה על כל סדר טהרות, אולם רובו הגדול אבד בצוק העיתים. 

כריכה חדשה. דף השער ודף המפה משוקמים מקצועית. כתמים קרעים קלים ללא חיסרון. מצב כללי טוב - טוב מאוד.

הרה''ק רבי גרשון חנוך העניך ליינער בעל ה'תכלת' מראדזין [תקצ''ט-תרנ''א, 1839-1890], מחבר ספר מי השילוח, הידוע במיוחד כמי שהחיה את עניין פתיל התכלת בכנפי הציצית והשיב את הנושא לקדמת הדיון התורני והציבורי. היה ידוע כעל מופת, קדוש וטהור, כיהן כאדמו''ר מראדז'ין - איזבצא, ורבבות מקרב ישראל נהרו לחצרו לקבל שפע מכח תורתו, קדושתו וברכתו.