Auction 30 Part 1 ART ANTIQUE HAPPY HOUR
Oct 23, 2019 (Your local time)
Israel
 Elazar david 52, 7th floor, Hulon

עמלת קונה 18%

אין תוספת עמלה על כרטיסי אשראי ישראלים (לא מקבלים אמריקן אקספרס)
משלוחים במקרים חריגים בלבד
מחיר מינימלי למשלוח 100ש"ח
במידה ויידרש זמן/משאבים באריזה , המחיר יהיה בהתאם.

הפריטים נמכרים AS IS . אנחנו בודקים כל פריט ובמידה ורואים פגם בולט  מציינים את זה
יחד עם זאת , אין ביכולתנו לבדוק מאות פריטים בציציות. מדובר בפריטים ישנים ומצב הפריט 
יכול להתפרש באופן שונה על ידי אנשים שונים. כולם מוזמנים להגיע לתצוגה מוקדמת.
לא תתקבל כל טענה באשר למצבו הפיזי של הפריט.

The auction has ended

LOT 21:


במכירה זו אנו מוכרים חלק קטן מעיזבון שקיבלנו של פריטי בצלאל ופרה בצלאל , החל משנת 1880 עבודות של נזירים ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $20
Start price:
$ 10
Estimated price:
$120 - $150
Auction house commission: 18% More details
VAT: 17% On commission only
tags:


במכירה זו אנו מוכרים חלק קטן מעיזבון שקיבלנו של פריטי בצלאל ופרה בצלאל , החל משנת 1880 עבודות של נזירים קתוליים ועד עבודות בצלאל החדש , 2 פריטים פרה בלצלאל , פנקס רשימות משולב בעור נחש עם סמל מגדל דוד , נדיר ביותר ואלבום תמונות משולב עץ ועור

במכירה זו אנו מוכרים חלק קטן מעיזבון שקיבלנו של פריטי בצלאל ופרה בצלאל , החל משנת 1880 עבודות של נזירים קתוליים ועד עבודות בצלאל החדש , 2 פריטים פרה בלצלאל , פנקס רשימות משולב בעור נחש עם סמל מגדל דוד , נדיר ביותר ואלבום תמונות משולב עץ ועור

catalog
  Previous item
Next item