Auction 30 Part 2 ART ANTIQUE PREMIUM AUCTION
Oct 26, 2019 (Your local time)
Israel
 Elazar david 52, 7th floor, Hulon
עמלת קונה 18%
אין תוספת עמלה על כרטיסי אשראי ישראלים (לא מקבלים אמריקן אקספרס)
משלוחים במקרים חריגים בלבד
מחיר מינימלי למשלוח 100ש"ח
במידה ויידרש זמן/משאבים באריזה , המחיר יהיה בהתאם

הפריטים נמכרים AS IS . אנחנו בודקים כל פריט ובמידה ורואים פגם בולט מציינים את זה
יחד עם זאת , אין ביכולתנו לבדוק מאות פריטים בציציות. מדובר בפריטים ישנים ומצב הפריט
יכול להתפרש באופן שונה על ידי אנשים שונים. כולם מוזמנים להגיע לתצוגה מוקדמת.
לא תתקבל כל טענה באשר למצבו הפיזי של הפריט.

במכירה זו אנחנו מוכרים אבני חן שמקורן בכספת שהיית שייכת לאישיות בכירה בבורסה ברמת גן
בית המכירות מבטיח ב100% כי מדובר באבנים טבעיות לחלוטין ולא סינטטיות
שימו לב: בין האבנים רובי סטאר יקרות ומבוקשות , עין החתול נדירות , אמרלדים  ועוד

The auction has ended

LOT 254:


לוט 8 שטרות אמריקאים: שטר נדיר ממאה 19 של 20 דולר במצב בלוי , 4 שטרות של 1 דולר 1935 מספר שחור , שטר אחד ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $30
Start price:
$ 10
Estimated price:
$180 - $200
Auction house commission: 18% More details
VAT: On commission only
tags:


לוט 8 שטרות אמריקאים: שטר נדיר ממאה 19 של 20 דולר במצב בלוי , 4 שטרות של 1 דולר 1935 מספר שחור , שטר אחד 1 דולר 1981 מספר ירוק ו1 שטר 1 דולר 1957 ו שטר 1 דולר מ1957 נדיר , כי במקום אות אנגלית משמאל למספר יש כוכבית

לוט 8 שטרות אמריקאים: שטר נדיר ממאה 19 של 20 דולר במצב בלוי , 4 שטרות של 1 דולר 1935 מספר שחור , שטר אחד 1 דולר 1981 מספר ירוק ו1 שטר 1 דולר 1957 ו שטר 1 דולר מ1957 נדיר , כי במקום אות אנגלית משמאל למספר יש כוכבית

catalog
  Previous item
Next item