מכירה פומבית 11 מכירה אינטרנטית מס' 11. כרוז ללא קהל
23.2.20
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים
ספרי חסידות, חב''ד, ספרי יסוד, מכתבי רבנים ואדמורי''ם, חפצי יודאיקה, ועוד
המכירה הסתיימה

פריט 27:

לוט [7] ספרי חסידות ובהן מהדורות יחידות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

מחיר פתיחה:
$ 80
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

לוט [7] ספרי חסידות ובהן מהדורות יחידות

* אור המאיר להרה"ק רבי זאב וואלף מזיטאמיר, מהדורת לעמבערג 1875. ללא כריכה. 


* שני ספרים כרוכים יחד. אמונת ישראל לרבי גדליה מאמשטרדם עם תרגום ללשון אשכנזי. ווארשא תר"ד [1844] סדר הקפות לרבינו הנועם אלימלך מליז'ענסק מהדורה יחידה.

אמונת ישראל מאת הגאון מוה גדליהו בר' אברהם מאמשטרדם בעל המחבר באר התורה על חומש.

יצא לאור לראשונה עם תרגום ללשון אשכנז.

מהדורת ווארשא תר"ד.

נקבי עש נרחבים. 

כרוך עם: 

סדר הקפות הנאמרים בבית מדרשו של כבוד קדושת אא"ז אדוננו מורנו ורבינו רשכבה"ג מרן רבי ר' אלימלך זצוקלל"הה.

הובא לבית הדפוס על ידי נינו, הרה"צ רבי שמעון שיף מליז'נסק  בדפוס ויינשטיין אנד פרידמן. קלויזנבורג [קלוזש] מהדורה יחידה. תרפ"ה. 

בראש הספר חותמת בעלות הק' צבי הירש סופר חונה פה ק"ק זידיטשויב נכד של בעהמ"ח עטרת צבי ז"ל. 


* התעוררות התפלה כתבי קודש על ענייני תפילה להרה"ק רבי דוד שלמה מטולטשין בן הר' שמואל מבראדי ותלמיד הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז.

שמות הצדיקים המובאים בספר, האר"י הק', הבעש"ט הק', המגיד ממעזריטש, רבי ברוך ממזבוז, הר"ר שמלעקע, המגיד מזלוטשוב, בעל ה'תולדות' רבי נחום מטשערנאביל, רבי אברהם המלאך המגיד מסוואראן, השר שלום, רבי נטע מנאווריטש. 

ללא שנת ההוצאה. מהדורת צילום, כנראה ירושלים שנות התש"י. 


* תפארת צדיקים, פיעטרקוב תרפ"ה. באידיש

על הצדיקים הרה"ק: רבי פנחס מקאריץ, רבי מיכל מזלוטשוב וחמשת בניו, האוהב ישראל מאפטא, המגיד מקאזניץ, הרה"ק מטושרטקוב, רבי מנדל מרימנוב, רבי ישראל מרוז'ין. 

כרוך עם:

רפואת הנפש ורפואת הגוף מאת הרמב"ם בלשון הקודש ובטייטש לאידיש. ווארשא תרע"ג. 

וכן כרוך עם: 

הרמב"ם, קורות חייו וספריו, באידיש. ע"י הרב יודל ראזענבערג דער טארלער רב. 

ווארשא תרע"ג. 

ללא כריכה.

חתימות בעלות חשובות. 
לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא