מכירה פומבית 13 אוספים
24.3.20
ישראל
 מזור 6, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 19:

כתב יד - שני פנקסי השד"ר רבי רפאל חיים ילוז מטבריה – סוף המאה ה – 19

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $550
מחיר פתיחה:
$ 400
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים
תגיות:

כתב יד - שני פנקסי השד"ר רבי רפאל חיים ילוז מטבריה – סוף המאה ה – 19


א. פנקס בכתב יד השד"ר רבי רפאל חיים ילוז מטבריה. סוף המאה ה – 19.


בתחילת הכתב יד, "זה הפנקס הועתק מפנקסי מע' הנהו שד"ר הרב אליהו רבה אב"א הי"ו מע' אליהו אדהאן.

היסטורי:

בכתב יד, כותב הרב, דברים חשובים לידיעת תהלוכי המקומות בה יבקר השד"ר, דרכיו ומעשיו. ואיזה אנשים צריך לפגוש לצורך שליחותו. בהמשך הכתב יד תיאור היאך סדר הליכתו של השד"ר ממקום למקום בערים בהם מבקר עם ביאור האישים איתם הוא צריך ליפגש, גבאים וכדו'. והסדר היאך ילך עם שיירה, סוס וכדו'. בהמשך רשימות של תרומות ממקומות שונים בעולם, הרשימות קשורות לשליחותו של רבי רפאל חיים ילוז :

"מכאנזא ילך בסוס לסוג'ונא... מסוג'ונא לכותאיס... מכותאיס ילך בסוס לג'יכוס... מג'יכוס ילך לראג'א... מראג'א ילך לסשפ'ירי לא הלך בעצמו בפ"א כי היה הדרך מסוכן והוכרח לחזור... עי"ת צוראם... מצוראם לקאריל... תפליס, וארתאשין, ג'אלג'יק, גרוזנה, כספירוט, מילכסאי, כוסתך..." ועוד מקומות רבים.

[18] דף. 33 עמודים כתובים. 20 \ 14 ס"מ. כריכה מקורית. מצב מצוין.

ב. פנקס שד"רות בכתב יד רבי רפאל חיים ילוז. בה מתאר את דרך שליחותו בשנת תרנ"ח, במקומות בהם ביקר, התרומות, האנשים איתם נפגש, ההצליח ה' דרכו אם לא וכדו'. באחד העמודים "יום כ"ח לח' ... הגעתי גאליפולי יע"א".

באחד העמודים האחרונים – דברי תפילה בכתב ידו: "וידר רפאל חיים ילוז נדר לאמור אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש... ושבתי בשלום מן החטא לעיה"ק טבריא... וכל אשר תתן לי אחר שאפרע כל חובות שעלי... עשר אעשרנו לבתרא בקמא דהיינו חומש אחד נותן בשביל דוד יחייא בני לקנות לו תפילין וציצית וספרים והוצאות בעד יום תפלין וחומש השני אני מחלק לעניים קרובים ורחוקים... בזכות גדול אדונינו ורב כח רמב"ה זיע"א אלקא דמאיר ענני..."

[31] עמודים כתובים. 20 \ 14 ס"מ. בדף הראשון (2 עמודים) פגם עם חסרון בטקסט. מצב טוב. כריכה מקורית.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא