Auction 20
Mar 15, 2020
Israel
 מבוא קציעה 1 ירושלים.

שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!


כל המכירה ללא מחירי מינימום!!!


עקב המצב השורר בארץ ובעולם בעקבות וירוס הקורונה רח״ל, הוספנו קמעות לרפואה, סגולות לשמירה, וספרי סגולה, מכל חולי וממגיפה, ויה״ר שיקוים בנו ״מנע מגיפה מנחלתיך״. 


עותק הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, קמיע מידיו הקדושות של רבי ישעיל'ה קרעסטירער, אוטוגרף החיד"א, הבן איש חי, ספר צירופי שמות בכתב יד הרב יצחק כדורי, תניא שחולק מידי הרבי מליובאוויטש, מכתב בכתב יד החזון אי"ש, מכתב בכתב יד הרה"ק רבי איציק'ל געווירצמאן, וחתנו רבי יענקל'ה לייזר.

The auction has ended

LOT 2:

אפי רברבי - פיורדא תפ"ו - חתימות והגהות עתיקות וחשובות, מזמן ההדפסה.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 10
Estimated price:
$500 - $800
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations
tags: Books

אפי רברבי - פיורדא תפ"ו - חתימות והגהות עתיקות וחשובות, מזמן ההדפסה.

אפי רברבי - פירוש על שולחן ערוך 'אבן העזר', פיורדא, תפ"ו (1726), בדפוס שמואל בונפיט. 


עם שער בתחריט עץ מרשים ביותר, עם דמויותיהם של משה רבינו ואהרן הכהן.

עם חתימה עתיקה מתקופת ההדפסה – [חתוכה בחלקה] מספר הגהות עתיקות חשובות ביותר! בכתב יד אשכנזי. ההגהות לא נתבררו כל הצורך!

[2], קצב דף. 35 ס"מ. 

מצב; כללי טוב מאוד, הדבקה ב-2 דפים ראשונים,   דפים עבים, כתמים. 


catalog
  Previous item
Next item